Петиция против дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски, преподавател в УНСС

Коментари

#806

Така повече не може.

Kosta Kostov (Woburn, )

#810

Академичните институции са независими от политическата власт и трябва всекидневно да отстояват тази си независимост и критичност

Красимира Даскалова (София, )

#815

Подписвам, защото се нарушават основни човешки права и се упражнява политическа репресия!!!!

Любомир Петков (София, )

#818

Защото уважавам интелигентни преподаватели с достойни позиции, а тук все още не е 1984. Позицията на доц. Осиковски не просто не уронва, а напротив, връща малко от престижа на УНСС.

Лора Младенова (София, )

#825

срам и позор за моето училище!

Мах Cohen (София, )

#831

УНСС не е място за предизборен PR на лице не посетило година и половина парламента за парламентарен контрол. Университетът трябва да дава пример за висок морал и култура, а не да е сцена за предизборен цирк на лице познато с прякора Тиквата.

Борислав Стоянов (София, )

#834

As a former Erasmus student, I am deeply worried about the prestige of my educational vita. Universities must be independent and free from any political pressure. Liberty of speech is extremely important, especially for lecturers. That the UNWE management is part of the corrupted government is discrediting the education of students and is worrying for the situation in the country. In solidarity with my Bulgarian friends, I sign this petition.

Jonas Müller (Leipzig, )

#839

Подписвам, защото правото на изразяване на мнение е изконно човешко право. Борихме се за свободи и права, а оставихме мутри, подлизурковци и популисти да ги потъпкват. Няма да стане!

Иванка Ватева (Плевен, )

#840

Защото ми писна от тоя тоталитаризъм.

Марио Георгиев (Русе, )

#847

Като унивреситетски преподавател, юрист и свободен човек, смятам, че подобен акт на политическа репресия и погазване на академичната автономия е абсолютно недопустим в държавно висше училище в България.

Христо Христев (София, )

#850

Възмутен от тази несораведливост

Красимира Димитрова (София, )

#852

Бих желал да изразя подкрепата си като студент, който е имал честта,доц. Мартин Осиковски да е негов преподавател. Подписвам, защото смятам, че това е посегателство срещу свободата на изразяване,опит за саморазправа с "инакомислещите" и доказва напълно думите на доц. Мартин Осиковски.

Ivelin Kostadinov (Бургас, )

#864

Категорично не съм съгласен с решението на Ректора!

Стоян Караславов (София , )

#867

Справедливост !

Костадин Керемедчиев (Несебър, )

#870

Защото подкрепям доц. Осиковски и смятам, че не може нечие компетентно мнение да е предпоставка за неговото уволнение.

Христиан Трошанов (Казанлък, )

#873

студент от УНСС

Марина Мирчева (Пловдив, )

#880

поддържам петицията

Ивайло Георгиев (София, )

#881

Не доц. Оскивски а неуважаемият "ректор" уронва престижа на Университета със слугинското си поведение. Вероятно е получил научната си степен или поста като герберска калинка или за друг политияески слугинаж, нещо твърде често срещано напоследък. Ако знае какво е достоинство би трябвало веднага да си подаде оставката.

Валентин Симеонов (Лозана, )

#882

Подписвам, защото не съм съгласна с дисциплинарното уволнение на доц. д-р Мартин Осиковски. Смятам, че наложеното наказание е тежко посегателство срещу свободата на изразяване на лично мнение.

Мая Динева (София, )

#888

Уволняват, напомня комунизъм

Таня Мангалакова (София, )

#891

Академичната общност следва да спазва благоприличие и да НЕ позволява да бъде употребена за долнопробна политическа пропаганда. Постъпката на доц. Осиковски трябва да послужи за пример пред лишеното от достойнство ръководство на университета!

Georgi Penev (София, )

#908

Правото на свободно изразяване е свещено и трябва да го отстояваме!

Росица Тоткова (София, )

#911

Защото аз също съм патила достатъчно от мутренски издевателства. И накрая и аз, както много мои сънародници потърсих начин да работя порядъчно, т.е. - в чужбина.

Анастасия Георгиева (Варна, )

#917

Доц. Осиковски е един от най-добрите преподаватели и отстраняването му според мен и много други мои колеги е несправедливо

Светлин Вълчев (Добрич, )

#919

Подписвам защото ректорът е политически зависим и изпълнява поръчки на герб

Ивайло Станчев (София, )

#928

Защото не ми харесва никак да сме на 112-то място по свобода на словото в света.

Иван Стоянов (Пазарджик, )

#933

Това е една гнусна политическа поръчка.!

Васил Желязков (София , )

#938

Подписвам, защото това дисциплинарно наказание е против свободата на изразяване на мнение и свобода на информацията, както е ясно упоменато в член 11 от Хартата на основните права на Европейският Съюз, а също и в Конституцията на Република България, Глава Втора, Чл. 39., Алинея 1. "Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин."
Очевадно е, че тази позиция не е отправена към институцията и не е с цел ущърб и оронване на авторитета на университета.
Това е политическа цензура, която е срамна в обществен и глобален контекст.

Kamen Gechev (Hemel Hempstead, )

#945

Уволнението на доц. Осиковски е тежък удар по правото на свободно изразяване и академичната независимост. Изрязявам пълната си солидарност с него.

Maria Cheresheva (София, )

#946

Вярвам, че дисциплинарната мярка срещу колегата Осиковски е несправедлива разправа с него.

Dilyana Mincheva (Toronto, )

#948

Подписвам защото университетите трябва да са политически - НЕУТРАЛНИ и уволнението е СКАНДАЛНО и абсолютно неправомерно!

Младен Георгиев (Варна, )

#950

Академичната свобода е по-важна от политическите еднодневки.

Ивелина Мончева (Варна, )

#951

Защото това уволнение е неправомерно и проява на диктаторския, не-демократичен подход на управляващите ни.

Ана Анастасова (София, )

#952

ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ ЗА ДОЦ. ОСИКОВСКИ!

Teodosiya Kalinova (Тетевен, )

#981

Трябва във всеки момент, всяко подобно проявление да се критикува и повдига като сериозен проблем, застрашаващ свободната академична общност, а от там и фундаменталните демократични принципи.

Николай Йорданов (София, )

#982

Подписвам петицията, защото съм убедена, че ангажиран и отдаден на работата си в университета и със студентите преподавател като Мартин Осиковски има право на собствено разбиране за това какво съставлява престижа на университета като институция и да реагира, когато смята, че този престиж е нарушен.

Мария Бакалова (София, )

#993

Г-н проф. доц. Мартин Осиковски е един от най-добрите преподаватели в УНСС.

Милан Димитров (Босилеград, )

#1000

не може да се приеме, че изразената позиция на доц. Осиковски уронва престижа на Университета

Ивета Парпулова (Пазарджик , )