Петиция против дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски, преподавател в УНСС

Коментари

#6202

Не виждам как позицията на доц. Осиковски уронва престижа на УНСС. Да адресираш некоректни политически действия е точно в стила на академичността.

Мариана Атанасова (София, )

#6214

Академичната свобода и интелектуалното достойнство на българските учени не трябва да бъде компрометирана от партийните борби и пристрастия.

Кристиан Стефанов (София, )

#6218

Това е поредното безобразие.

Ирина Раличкова (Варна, )