Да СПРЕМ ПРИЕМАНЕТО от Народното събрание на Лобисткия и Антиевропейски ЗАКОН за ПСИХОЛОГИЯТА, който под претекста за борба със самозванците нарушава правата на хиляди психолози, граждани и институции

Коментари

#6

Този проектозакон е противоконституционен. НПО няма право да прави проектозакони.

Виолина Райнова (Бургас , 2021-02-21)

#15

Подписвам, защото съм против проектозакона на ДПРБ.

Ирена Киркова (Варна, 2021-02-22)

#22

Законът в този му вид не обслужва интересите нито на психолозите, нито на лицата, които имат нужда от психологическа помощ

Наталия Делчева (Димитровград, 2021-02-22)

#26

Искам да има публично обсъждане.

Дияна Никифорова (Перник, 2021-02-22)

#27

Закона не е прецизиран и е неадекватен.

Ненко Георгиев (Свети Влас, 2021-02-22)

#30

Подкрепям психотерапевтите за техните искания

Ели Георгиева (Пловдив, 2021-02-22)

#31

Този проектозакон е абсурдно написан и защото той е изразено лобистки, професионално и административно неадекватен и антиевропейски по съдържанието си (неприемане на утвърдени европейски професионални психологиеки стандарти) и да предложат и съдействат за изработване от легитимни представители на всички важни професионални психологически общности след задълбочен анализ и балансиран подход към интересите на всички заинтересовани страни – практическите психолози и потребителите на техните услуги.

Полина Тонова (Пловдив, 2021-02-22)

#33

Това е моята лична, активна гражданска позиция.

Юлиян Кирилов (София, 2021-02-22)

#42

Не съм съгласна с предложения закон

Таня Петкова (София, 2021-02-22)

#44

Против съм прокарваните лобистични идеи в този закон

Илка Георгиева (Пловдив , 2021-02-22)

#52

Подписвам, защото смятам, че преди да бъде приет този проектозакон трябва да бъде обмислен, обсъден с работещи по специалността психолози и преработен в деайтващ вариант. Настоящият има твърде много неясноти и пропуски.

Ивет Прокопова (София, 2021-02-22)

#53

не съм съгласна с проектозакона в този вид

Дарина Димитрова (Несебър, 2021-02-22)

#58

Подписвам, защото мисля, че Проектозаконът не залага нужните профедионални принципи и основи, на които да се градят добри практики, а обслужва интереси на определени групи.

Petya Tsvetanova (София, 2021-02-22)

#64

Напълно подкрепям и съм съгласна с изложените доводи срещу настоящия проектозакон.

Татяна Сертова (софия, 2021-02-22)

#70

Приемането на подобен закон изисква широка дискусия и дебати. След десетилетия без регилация на професията, вярвам че няколко месеца забавяне на процеса не биха причинили сериозни негативни последствия. От друга страна, общественоте обсъждания биха могли да изчистят малки неточности и спорни точки, които допълнително да подпомогнат работата на гилдията.

Lubomira Tzvetkova (София, 2021-02-22)

#71

Считам внесеният от Г-жа Дариткова законопроект за противоконституционен, лобистки и налагащ монополизиране на бранша. Има прекалено много неясноти. От така предоставения текст оставам с впечатление, че с евентуалното приемане на закон в този му вид, се отварят врати за законен рекет, което е потъпкване на общочовешките права.

Лучия Таскова (Пловдив , 2021-02-22)

#73

Не съм съгласна единици да решават моята роля в обществото. Без да се съобразяват с регионални условия и възможности за обучение на всеки от нас и исторически обстоятелства за всеки университет. Аз съм завършила през 2002 г магистратура в ПУ. По това време нямаше бакалавърска степен там. Моята бакалавърска степен е в специалност Социална педагогика. С включени много психологически дисциплини. А съобразно финансови възможности не съм могла да уча в София или друг далечен район. От 2003 година съм работила като психолог и съм била включена в различни специализации и курсове. И днес, като психолог с 13 години стаж, трябва ли да бъда приравнява със студенти в бакалавърска степен?! Днес се обучавам в психотерапия. Излиза, че вместо да се развивам в професията си, аз трябва да се върна назад, за да уча за бакалавър, ли?!

Десислава Гагова (Пазарджик, 2021-02-22)

#78

Не на лобизма и монопола!

НИКОЛЕТА ИВАНОВА (БУРГАС, 2021-02-22)

#83

Дружество е необходимо, но законите да ги създават държавни органи, а не НПО. То може да подпомага дейност, но легитимността и сертификацията, както и санкциите да се упражняват от държавни структури. Логично е средствата да се плащат на държавата, а не на частни лица, които сами се "контролират"?!
Споделям, като бивш член на ДПРБ, че това членуване се изразяваше само с плащане на членски внос от моя страна. Информацията и литературата, която изпращаха по интернет, може да се намери и без да съм член.

Донка Банова (Варна, 2021-02-22)

#87

Аз съм редовен член на ДПБ, но знам, че това НПО няма потенциал да бъде професионално съсловна организация, още повече да ни упражнява контрол и да ни налага глоби. Имаме нужда от държавно регулиране на професията, за да можем ние, психолозите да работим добросъвестно, а клиентите ни да бъдат със защитени права.

Димка Косева (Стара Загора, 2021-02-22)

#104

Не съм съгласна да приемат този закон.

Ралица Неделчева (Разград , 2021-02-22)

#114

Не желая приемането на закон да става експресно, а и в края на мандата на НС. А проектът, в този му вид, би свършил работа само на тесен кръг хора, без да бъде в полза на обществото.

Slav Slavov (Sofia, 2021-02-22)

#115

Това е абсурдно!

Petia Ilieva (Пазарджик, 2021-02-22)

#118

Към толкова важен закон би следвало да се подходи с голяма сериозност и отговорност. Това е цял липсващ дял от Министерство на здравеопазването. Закон за грижата за психичното здраве изисква и адекватна психика, която е ангажирана с реалните предизвикателства и проблеми на цялата психологична общност и произтичащите от нея специалности.

Иванка Давчева (Пловдив, 2021-02-22)

#125

Не съм съгласна със законопроекта, поради това че съм бакалавър педагог имам редица обучения по магистърски програми по психология в утвърдени университети в България, за какво е този труд ако нямам право да работя? Съгласна съм че само с 2 години магистър не става, но човек, който има редица обучения да няма право да работи само защото не е бакалавър психолог не съм съгласна. Предлагам да промените критериите за влизане в университет, по високи изисквания за приемане в специалността и съответно за държавен изпит.

Цвета Йоцова (Пловдив , 2021-02-22)

#127

Подписвам, защото, така направен, законът внася повече въпроси, отколкото яснота.

Костадинка Стоянова (Асеновград , 2021-02-22)

#129

Не съм съгласна с така предложения Закон за психологията!

Лидия Александрова (София, 2021-02-22)

#132

Не е адекватно съдържанието на сегашния проектозакон!

Снежана Ганчева (Любимец, 2021-02-22)

#133

Лобистки закон, не отговаря на реалните потребности и нужди както на нашите клиенти, така и на практикуващите психолози. Отчита само интереса на няколко човека от ДПБ, което се явява НПО в частна полза!

Иво Ташев (Сандански , 2021-02-22)

#137

Не съм съгласна със закона

Елена Гогова (Бургас, 2021-02-22)

#144

Поддържам!

Milen Boev (Русе , 2021-02-22)

#145

Е важно да изкажем мнението си.

Диано Георгиева (Бургас, 2021-02-22)

#157

Подписвам, защото съм съгласен със съдържанието на петицията.

Кирил Кирилов (Казанлък, 2021-02-22)

#168

Да СПРЕМ ПРИЕМАНЕТО от Народното събрание на Лобисткия и Антиевропейски ЗАКОН за ПСИХОЛОГИЯТА, който под претекста за борба със самозванците нарушава правата на хиляди психолози, граждани и институции

Петър Петров (Бургас , 2021-02-22)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...