Подписка в подкрепа на исканията на лекарите за промяна в Наредба 1 за зачисляване на специализанти

Коментари

#811

Съгласна съм с всички изложени аргументи

Моника Михайлова (Габрово, 2019-08-08)

#825

Подписвам, защото така е редно!

Христо Тодоров (Варна, 2019-08-08)

#827

Искам добро бъдеще за младите ни медици, в чийто ръце ще бъдат нашите животи!

Веселин Кацарски (Перник, 2019-08-08)

#830

Като студент по медицина съм за промени в наредбата.

Кристиан Чечев (София, 2019-08-08)

#840

Лекарите не трябва да се третират като роби, а като свободни хора, които имат право да решат къде да извършват своя труд и да търгуват с него свободно, както повечето членове на обществото.

Мирослав Диков (Варна, 2019-08-08)

#844

В 21ви век (в европейска държава) лекарите трябва да имат правото да избират къде да стажуват и работят.

Калоян Данков (София, 2019-08-08)

#850

Подписвам защото съм съгласен с всчико горе посочено и се надявам да има положително развитие и да има кой да чуе здравия разум и правилния подход по темата!

Николай Кузмов (София , 2019-08-08)

#853

Подписвам, защото съм студент по медицина и решенията по бъдещата ми специализация ме касаят.

Виктор Рибаров (Плевен, 2019-08-08)

#857

Подписвам, защото не съм съгласен с промените.

Александър Петров (София, 2019-08-09)

#868

В съвременна България трябва да има модерна медицина и са нужни правилни реформи. Задължителното зачисляване на специализанти е архаичен метод за временно закърпване на недостига на специалисти. Истински реформи са: закриване на нерентабилни лечебни заведения, повсеместно право на специализация на младите лекари, диверсификация на здвавното осигуряване с премахване на монопола на държавната здравна каса, стрикт контрол на разходите, обучаване на кадри с висок морал.

Енвер Тахир (Хамбург, 2019-08-09)

#888

Подписвам поради фактите описани по-горени поради причината, че не е ясно и прозрачно описан този закон и неговите последици. В същата конвенция е са описани и правата за труда на всеки гражданин на ЕС. Така с този закон те биват потъпкани!

Тази наредба е в конфликт с Европейската конвенция за правата на човека. В частност с правото на живот и как да се води живота на всеки гражданин.

Не е приемливо България като ПЪЛНОПРАВНА членка на ЕС, да узаконява законопроекти, които са в конфликт с международните закони!

При нарушаване на правото на живот не се има предвид дали даден лекар специализант ще живее или не, проблематиката тук, в този случай, е КАК ЩЕ живее!!!

Всеки има свободна воля и има правото да я използва както намери за добре стига да не е в ущърб на другите граждани и да е законосъобразна. Това включва и избора кой къде и какво ще специализира!


В заключение, подписвам петицията поради две основни причини:

Не е ясно и прозрачно описан този процес на специализация, субсидии и т.н.

Този законопроект е в ущърб на международно признати правила и норми!

Христо Милчев (Пловдив, 2019-08-09)

#892

Подписвам, защото съм студент по медицина и искам да работя за моята държава и тя да ми осигури необходимите условия, за да не бъда принудена да я напусна..

Кремена Боянова (София, 2019-08-09)

#905

Съм напълно съгласна с описаното и ще бъда потърпевша от лошо и некадърно написаната Наредба на МЗ

Веселина Терзиева (Бургас, 2019-08-09)

#906

Мерките, които са предприети с тази Наредба допълнително ще допринесат за липсата на добри кадри сред докторите в България!

Румяна Пищалова (София, 2019-08-09)

#917

Подкрепям исканията

Павел Марков (София, 2019-08-09)

#934

Съм специализант втора година и здравната система като цяло има нужда от коренна промяна. Нека започнем с нещо-наредбата за специализации например.

Desislava Shikova (София, 2019-08-09)

#936

Искам да се боря за това положението на лекарите специализанти да се промени към добро, както и нивото на медицината в България. И защото ние специализантите също сме лекари и заслужаваме достойно заплащане за положен труд, също желаем да не бъдем принуждавани да напускаме родната си страна.

Мария Русимова (София, 2019-08-09)

#951

Защото това решение ограничава бъдещето ми.

Джоана Иванова (Стара Загора, 2019-08-09)

#961

Подкрепям петицията!

Мердин Хюсеинов (Варна, 2019-08-09)

#962

Подписвам, защото не считам че промяната в закона би довела до по-добри резултати по отношение задържането на кадрите, както и би нарушила нормалната динамика на живот на засегнатите лица. Това е псевдокапиталистическа, комунистическа в същината си принуда на свободни хора в ''демократична'' държава да отиват на места не по тяхно желание, под заплаха от ненормална глоба. Това е заобиколен начин да се посегне на човешките права на лекарското съсловие.

Стефан Милчев (Варна, 2019-08-09)

#964

подкрепям младите лекари

Yasi Alexieva (софия, 2019-08-09)

#983

Подписвам защото специализация ми предстои в близкото бъдеще и съм разтревожена от условията, в които това се случва. Всеки амбициозен млад човек има право на шанс за кариерно развитие, а също така и на нормални условия на труд, които да му позволят да създаде семейство.

Пламена Николаева (Плевен, 2019-08-09)

#992

Се интересувам от качеството на Българското здравеоопазване!

Христиан Русев (Сливен, 2019-08-09)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...