Против оставането на работа на директорите на градини, които ще бъдат пенсионирани като заместник-директори или на друга длъжност

Коментари

#2

Съгласна съм с мнението ви!

Дойчинова Костадинка (София, 2019-06-16)

#11

Време е тези, които съсипаха детските градини в София да се махнат и да дадат шанс някой да промени ситуацията и условията в тях!

Владимир Христовски (София , 2019-06-16)

#13

Трябва да дадем път на младите .

Юлиана Радкова (София, 2019-06-16)

#17

Защо така трябва.

Павел Иванов (София, 2019-06-16)

#18

Съм съгласна с написаното

Таня Иванчева (София , 2019-06-16)

#19

Имат право на почивка. А децата и образованието - на млади и енергични, и иновативни директори!

Десислава Енчева (София, 2019-06-16)

#23

Път на младите!

Antonina Kenova (София, 2019-06-16)

#27

защото пенсионерките( учителки и директорки) получават по-големи заплати от ст.учителите в трудоспособна възраст и съответно пенсия и с това подтискат учителите и хората от екипа да работят иновативно и с желание защото показват,че са велики и несменяеми и вечни.....което противоречи на съвремените тенденции в образованието и е социално несправедливо. Хората в трудоспособна възраст са ощетени финансово заради пенсионерките....без коментар.

Стефка Петкова (София, 2019-06-16)

#29

Искам директори на детски градини, които имат визия за промяна, смятат СЛЕДВАЩИТЕ 4-5 години за много важни за децата и ги приемат като възможност за професионално развитие в грижата за децата.

Яна Николова (София, 2019-06-16)

#34

Трябват свежи идеи и воля за осъществяването им!

Marina Yordanova (Sofia, 2019-06-16)

#35

Подписвам, защото искам промяна!

Милена Станчева-Хаинова (София , 2019-06-16)

#37

Подходът към децата в детските градини има нужда от промяна. Закостенелите навици на по-възрастните преподаватели, а и тези които ги ръководят вече нямат ефект върху съвременните деца. Трябват мотивирани учители с повече енергия и ентусиазъм за промяна.

Ирена Добрева (София, 2019-06-16)

#42

Считам, че трябва да се даде възможност на други кадри да изпълняват тази длъжност, тъй като има достатъчно квалифицирани млади професионалисти.

Мая Ангелова (София, 2019-06-16)

#48

Подписвам,защото съм учител и смятам , че ръководни длъжности не трябва да се заемат от хора в пенсионна възраст. На мнение съм ,че трябва да се освободят и заместник- директорите пенсионери.
Необходимо е въвеждането на мандатност на директорите!

Ева Спасова (София, 2019-06-16)

#51

Подписвам, защото учителите в трудоспособна възраст трябва да растат в кариерата. Време е навършилите изискуемата пенсионна възраст да бъдат изпратени в заслужен отдих.

Енеза Ангелова (Монтана, 2019-06-16)

#59

Смятам, че така е правилно.

Венета Арабска (София, 2019-06-16)

#70

Подписвам, защото искам децата ми да са в съвременна и модерна среда

Мария Тенчова (София, 2019-06-16)

#86

Нужна е промяна, хора!

Ана-Мария Ангелова (София, 2019-06-16)

#95

Не е редно да се ползват вратички в законовите наредби, за да се възползват висшестоящите в тези институции. Закостенялото СТАТУКВО, което са утвърдили с вътрешни наредби и инструкции трябва да бъде променено.

Христина Колева (София , 2019-06-16)

#103

Съм съгласна с всичко изложено по-горе.

Донка Калчева (София , 2019-06-16)

#104

Подписвам, защото този пост не е пожизнен и трябва да има мандатност!

Инелина Пенева (София, 2019-06-16)

#127

Редовно се говори, как хората работещи с деца трябва да се пенсионират по- рано, а накрая искат и да си работят и да взимат пенсия. Е не става, има една българска поговорка: "Не можеш да научиш старо куче на нови номера", крайно време е да отстъпят право на младите учители да се развиват и да изграждат хора, базирани на новите методи на хранене, отглеждане и преподаване. Не може да се сравнява обучението сега с това преди 40 години. Системата е друга, света е друг и децата са други. Имат нужда от нещо съвременно, което да ги подкра в правия път на новото време.

Aleks Ivanova (София , 2019-06-16)

#128

Приветствам във всяка 1 държавна администрация,смяна на възрастни или пенсионирани хора, които са в ущърб само и единствено на българските граждани. В това бързо ежедневие, трябва да се избавим от мудност, арогатност и безразличие на тези хора.Трябва от някъде да се почне. Подписвам

Катерина Димитрова (София, 2019-06-16)

#130

Възрастта Изкривява съвременната дейсвителност. Времената са други, изискват хората да разбират настоящето!

Тони Грозданов (София, 2019-06-16)

#132

Подкрепям петицията! Това е несправедливо!

Николета Димова (София , 2019-06-16)

#133

Да дадем път на младите!

Светла Ваташка (София , 2019-06-16)

#138

Подписвам защото трябва да има промяна,за бъдещето на децата

Радослава Стефанова (Перник, 2019-06-16)

#141

Защото трябва да се развиват млади кадри, а пенсионерите да си почиват. Ако искат да продължат работа, нека това бъде в частна фирма ! Против съм държавна работа и пенсия!!!!

Marie-Claire Todorova (София, 2019-06-16)

#142

Съгласна съм с каузата

Ася Колева (София, 2019-06-16)

#146

Системата има нужда от съвременен подход и актуализация, а това е непостижимо със стари похвати и образователни методики. Също така не е справедливо за младите учители, които също трябва да имат своя шанс да докажат ръководните си умения и организационни способности.

Живка Недялкова (София, 2019-06-16)

#148

Подписвам, защото е време да се даде шанс на младите и свежи идеи.

Stanislava Trichkova (София, 2019-06-16)

#156

Необходима е приемственост,новаторство и стимулиране на заетостта сред младите специалисти!

Лилия Грозданова (Кюстендил, 2019-06-16)

#157

Ако директорите искат допълнителна заплата към пенсията си да си намерят работа извън детските градини - много млади хора са без работа - трябва да им се осигури работа, за да останат в родината си.

Мария Сунгарска (София, 2019-06-16)

#168

Време е пенсионираните директори да бъдат заменени от млади и амбициозни колеги.

Мария Белчева (София, 2019-06-16)

#171

"Подписвам, защото учителите в трудоспособна възраст трябва да растат в кариерата. Време е навършилите изискуемата пенсионна възраст да бъдат изпратени в заслужен отдих."

Radina Elenkova (София, 2019-06-16)

#172

Подписвам, защото съм ТВЪРДО ПРОТИВ ДА ОСТАНАТ НА РАБОТА СТАРИТЕ ДИРЕКТОРИ!

Zoia Stoimenova (София, 2019-06-16)

#177

Подписвам, защото ми предстои дипломиране като Начелен учител и учител предучилищна педагогика. Надявам се след това да започна работа по една от специалностите ми, но учители без стаж вземат трудно докато има работещи пенсионери.

Димитрина Гергова (София, 2019-06-16)

#179

Предпочитам тези щатни бройки и заплатите към тях да останат свободни за и без друго недостигащият екип от психолог, ресурсен и логопед

Михаела Еленкова (София , 2019-06-16)

#181

Подкрепям

Сабина Димитрова (София, 2019-06-16)

#184

Нужна е промяна!

Славка Иванова (Софи1, 2019-06-16)

#192

Защото детските заведения имат нужда от млади и иновативни директиви, със съвременни виждания за грижи за децата, време е старото поколение да си помине след дъглите години работа!

Цветелина Кехайова (София , 2019-06-16)

#198

Трябва да се приключи с порочните практики, далаверите и шуробаджанащината!!!

Мирослав Георгиев (Банкя, 2019-06-16)

#200

Подписвам,защото смятам , че ръководни длъжности не трябва да се заемат от хора в пенсионна възраст. На мнение съм ,че трябва да се освободят и заместник- директорите пенсионери. Необходимо е въвеждането на мандатност на директорите!

Ефросина Янудова (София, 2019-06-16)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...