ОТВОРЕНО ПИСМО в защита на информационната дейност на Селскостопанска академия и списание BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE!

Коментари

#10

Подписвам, защото селскостопанската наука в България е на високо ниво и трябва да се даде възможност на учените от ССА да имат свои научни издания, които да бъдат индексирани в световните база данни и да се даде гласност на научните разработки.

Силвия Иванова (София, 2019-05-14)

#20

Работейки съвместно през годините, смятам че, Румяна Василева и Маргарита Стаматова са доказали своите високи професионални качества и нуждата от тях за нашия колектив, за по-нататъшно развитие и укрепване на библиотечно-информационната дейност на Селскостопанска академия !

Нели Божкова (София, 2019-05-15)

#21

Подкрепям!

Анастасия Стойчева (София, 2019-05-15)

#23

Съгласна съм с изложените факти относно дейността и смятям, че капацитетът на можещите хора трябва да се използва и да има приемственост в предаването на знанията

Марина Лазарова (София, 2019-05-15)

#25

Научна институция без собствена библиотека за специализирана литература няма и не бива да има! А поддържано собствено списание (и в електронен, и в хартиен вид) с импакт фактор и международно значение е един от факторите, определящи развитието на науката в съответната институция. Изберете адекватни хора да поемат Дирекция "Библиотечна и издателска дейност" след конкурси и след това освобождавайте хората, които са се грижили за нея "и в добро, и в зло".

Любов Панайотова (Кюстендил, 2019-05-15)

#26

Списанието BJAS е единственото списание на ССА, което е включено в най-реномираните световни информационни системи Web of Science и Scopus. До края на годината изтича двегодишната оценка на списанието в ESCI - новата база данни на Web of Science за списания с регионално значение и може да получи IF.
Поради липса на подготвени кадри, само благодарение на Румяна Василева- отговорен редактор на BJAS, това списание продължава да излиза.
Ръководството на ССА трябва да направи всичко възможно да запази нивото на това списание и отложи пенсионирането на Директора на Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” Румяна Василева и началникът на отдел „Централна селскостопанска библиотека” Маргарита Стаматова до подготвянето на кадри, които да работят за поддържане престижа на списанието.

Росица Бъчварова (София, 2019-05-15)

#35

Подкрепям изцяло изложеното в петицията.

Анна Миленкова (Пловдив, 2019-05-15)

#36

Развитието на науката и образованието е път към икономическия подем, затова апелирам и други колеги да подкрепят с подписа си петицията.

Иво Ганчев (София, 2019-05-15)

#45

Аргументите изложени в писмото са обективни и коректни.

Христо Бозуков (Пловдив, 2019-05-16)

#47

Съгласен съм с изложеното в декларацията

Валден Георгиев (София, 2019-05-16)

#54

Благодарим на всички за подкрепата! Ръководството на Селскостопанска академия все пак предприе действия. Вчера изненадващо беше назначена напусналата бивша редакторка Снежана Бесарабова за началник отдел „Научни издания”, която същевременно ще бъде и отговорен редактор на списание BJAS. Това все пак е някакво решение, така че списанието ще бъде спасено, но ТОВА НЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМА. Остават много други въпроси, свързани с информационната дейност на ССА, които изискват обсъждане и вземане на решения. Скандалното е, че всичко се прави тихомълком – няма разговор, няма обмисляне на различни варианти, няма заинтересованост от страна на ръководството. Затова е тази петиция-отворено писмо, с която искаме да изразим своята загриженост.

Румяна Василева (София, 2019-05-16)

#55

Списание Bulgarian Journal of Agricultural Science е най-авторитетното българско научно списание в областта на биологическите науки. Работата на редакторския екип е наистина много коректна и професионална. Най-лошото е, че се съсипват неща, които работят! Румяна Василева беше единствения служител на ССА, от който можеше да се получи компетентено мнение по проблеми, възникнали при прилагането на новия закон за развитие на АС .

Галина Найденова (Павликени, 2019-05-16)

#60

Информационната дейност е неделима част от националната научна дейност, която гарантира популяризирането на научните постижения на нашите научно-селекционни институти и научни звена!

Славка Проданова Лукипудис (София, 2019-05-16)

#66

Подкрепям усилията на дългогодишните служителки да съхранят безценна информация, събирана и съхранявана за бъкещите специалисти в един от най-важните отрасли в България.

Владя Събкова (София, 2019-05-16)

#68

Подкрепям колегите

Мая Нусторова (София, 2019-05-16)

#70

Подписвам, защото споделям опасенията на нашата мноуважавана колежка Румяна Василева и безрезервно подкрепям нейните огромни и постоянни усилия да запази този необходим ресурс за нашата научна дейност. Освен това смятам, че е време Председателят на ССА да намери начини да умножи, а не непрекъснато да редуцира дейностите в Академията като цяло и най-вече да прояви далновидност и мъдрост като се допитва до своите служители от поделенията на ССА за всички кадрови и структурни промени. Да, по-лесно и по-удобно е да се премахват дейности, отколкото да се запазват и създават, но пък ако човек не може да гради е по-добре да не приема ръководна длъжност.

Венера Цолова (София, 2019-05-17)

#74

Въпреки лишенията на които сме подложени, ние правим качествена наука и искам получените от нас резултати да се пуликуват в рефинирани бъгарски списания.

Мирослав Симеонов (Стара Загора , 2019-05-17)

#80

съм публикувала в списанието и впечатленията ми са отлични за високия професионализъм и коректност

Екатерина Арабска (Пловдив, 2019-05-17)

#86

Ликвидацията на единственото списание с международнопризнат ИМПАКТ-ФАКТОР е безобразие от най-висща степен за българската селскостопанска наука!

Аврам Леви (Русе, 2019-05-17)

#89

Стига експерименти със селскостопанската наука! Не унищожавайте и малкото останали специализирани списания! До там ли опря ССА да пенсионира хора, преди да помисли кои ще ги заместят успешно?

Иванка Стоименова (СОФИЯ, 2019-05-17)

#90

Напълно подкрепям усилията на колегите от Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” на ССА в осигуряване на адекватна научна информация за специалистите от ССА. Познавам г-жа Румяна Василева повече от 15 години, тя е един от водещите специалисти в областта на научно-техническата информация, ползва се с изключително добро име и уважение в средите на учените и информационните специалисти от всички научни звена в България - БАН, университети и научни библиотеки. Министерството на образованието не веднъж е ползвало нейните услуги на обективен и интелегентен научен експерт, запознат в дълбочина с проблемите в областта на научно -техническата информация и начините за намиране на добри практики за тяхното разрешаване. Считам, че с пенсионирането на г-жа Румяна Василева не само ССА, но и научната общност в България ще се лиши от знанията на много ценен, обективен и опитен експерт.

Венета Александрова (София, 2019-05-17)

#92

Подписвам петицията, защото желая българските научни списания, както и всякакъв вид библиотечна и издателска дейност да бъдат поощрявани, да подпомагат развитието и ВИДИМОСТТА от други учени, както български, така и чуждестранни.

Аделина Богоева (Пловдив, 2019-05-17)

#93

Не може с лека ръка да се сменят служители с дългогодишен опит на такива важни позиции, както и да се посяга на списанията на ССА, които се издават повече от 50 години!!!!!!

Александър Матев (Пловдив, 2019-05-17)

#95

Подписвам, защото подкрепям развитието на науката в България и защото считам библиотечно-информационната, библиографската и издателската дейност за неотменна част от науката, образованието и културното развитие на обществото.

Иванка Кунева (Пловдив, 2019-05-17)

#100

Липсата на приемственост ще създаде много проблеми и върне назад развитието на институцията. Свидетел съм на такива прецеденти и потвърждавам исканията в петицията!

Juria Smatrakaleva (София, 2019-05-17)

#104

Подписвам защото тези специализирани научни сиписания са един от основинете источници, където се публикуват резултати от изследвания на институтите към СА в България.

Асен Станчев (София, 2019-05-17)

#106

Считам за целесъобразно Румяна Василева и Маргарита Стаматова да бъдат запазени като опитни специалисти и да продължат да изпълняват трудовата си дейност. Един колектив е успешен, когато в него работят ерудирани и всеотдайни специалисти, каквито са Румяна Василева и Маргарита Стаматова, както и целият оцелял до този момент колектив.

Кирил Попов (София, 2019-05-18)

#107

Подписвам защото наука без информационно обслужване не се прави. И не разбирам отношението на ССА, към селскостопанската наука? Повече действат като политици, на които често науката им пречи, отколкото като учени!

Кирил Димитров (София, 2019-05-18)

#109

Подписвам защото не трябва да се затормозява работата на едно завоювало си мястото в световните бази данни списание. В последните години то стана притегателен център за публикуване на много учени от Югоизточна Европа. Необходимо е да се осигури приемственост за да се затвърди мястото му и се издигне новото му.

Georgi Kostadinov (Sofia, 2019-05-18)

#110

Подписвам, защото изцяло приемам аргументите на служителите в Дирекция „Библиотечна и издателска дейност”, свързани със запазването на престижните научни списания на Селскостопанска академия.

Венелин Ройчев (Пловдив, 2019-05-18)

#114

Съгласна съм с написаното отворено писмо от г-жа Румяна Василева!

Пенка Бажлекова (София, 2019-05-19)

#117

Библиотеките са извор на знания. Наука не може да се прави без да се познават достиженията до момента, които се съхраняват в библиотеките. Унищожаването на библиотеки е удар срещу българската наука.

Камен Спасов (София, 2019-05-19)

#118

Подписвам,защото трябва да съществуват тези важни библиотечно-информационни структури в системата на Селскостопанската академия.не бива да се погубва и съсипва създаденото досега,нека да имаме възможност да ползваме електронния каталог на библиотеката и да се запазят научните списания ,издавани от нея и представяни сред световния научен свят.

Павлина Русева (гр.Мездра, 2019-05-20)

#124

През последните години г-жа Василева доказа, че е точният човек на точното място. Тя трябва да предаде дейността си на подготвен и мотивиран специалист, защото дейността в "Библиотечна и издателска дейност" има своята специфика.

Антоний Стоев (София, 2019-05-20)

#125

Не съм съгласна със случващото се, а в петицията е описано моето становище.

Мария Фотева (София, 2019-05-20)

#127

Информацията за научен подход в селското стопанство е много важна за бъдещето на модерно развитие в отрасъла.

Бойка Крякова (Спфия, 2019-05-20)

#129

Поддържам петицията

Галя Панайотов (СОФИЯ, 2019-05-21)

#137

През последните години г-жа Василева доказа, че действително е точният човек на точното място. Тя трябва да предаде дейността си на подготвен и мотивиран за работа специалист, защото дейността в "Библиотечна и издателска дейност" има своята особена специфика.
По никакъв начин не трябва да се затормозява работата на престижното научно списание Bulgarian Journal of Agricultural Science, завоювало мястото си в световните бази данни списание. В последните години то стана притегателен център за публикуване на много учени от Югоизточна Европа. Необходимо е да се осигури приемственост за да се затвърди мястото му и се издигне нивото му.
Подписвам петицията, защото желая българските научни списания, както и всякакъв вид библиотечна и издателска дейност да бъдат поощрявани, да подпомагат развитието и ВИДИМОСТТА от други учени, както български, така и чуждестранни.
Що се отнася до тези важни библиотечно-информационни структури в системата на Селскостопанска академия, те трябва да съществуват. Не бива да се погубва и съсипва създаденото досега, нека да има възможност да се ползват електронния каталог на библиотеката и да се запазят научните списания, издавани от нея и представяни сред световния научен свят. Тези специализирани научни сиписания са един от основните източници, където се публикуват резултати от изследвания на учените, работещи в институтите към ССА в България.
Един колектив е успешен, когато в него работят ерудирани и всеотдайни специалисти, каквито са Румяна Василева и Маргарита Стаматова.
Лично аз, работеща от 2015 г., в Институт по планинско животновъдство и земеделие-Троян, като Отговорен редактор на издаваното от ИПЖЗ научно списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, многократно ми се е налагало да контактувам с г-жа Василева по всички възникнали пред мен проблеми в ежеднeвната ми работа. Винаги съм получавала необходимата ми информация и адекватни съвети, каквито само един професионалист с толкова дългогодишен опит като нейния би могъл да даде.
Сърдечно благодаря, г-жо Василева за съвместната ни работа не само през тези последни пет години, но за ползотворното ни сътрудничество, датиращо още от времето, когато започнах работа като библиотекар към ИПЖЗ, а в последствие – експерт техническа информация.
Надявам се това сътрудничество да продължи и занапред!!!

Диана Тодорова (Троян, 2019-05-28)

#143

Подкрепям становището на колегите от Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” при Селскостопанска академия.

Mими Пандова (София, 2019-05-31)

#144

Подкрепям мнението на колегите от Дирекция „Библиотечна и издателска дейност” при Селскостопанска академия

Цветелина Иванова (София, 2019-05-31)

#145

Получавала съм справка от звеното, много любезно и компетентно бях обслужена. Без библиотечна дейност науката те може и не трябва да се затрива.

Росица Младенова (Костинброд , 2019-06-01)

#146

Работя в Икономически университет Варна, катедра "Аграрна икономика" и считам, че информационния ресурс, както и базите данни в които са индексирани споменатите издания са важни и не бива да се допуска да бъдат пропиляни!

Радмил Николов (Варна, 2019-06-13)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...