Декларация до Народно събрание срещу законопроекти за ограничаване свободата на вярата и словото

Коментари

#1003

Безверници не могат да решавам как и в Кой да вярвам!

Живко Желязков (Сливен, 2018-11-06)

#1004

Вярата ми е основа за моите мисли,чувства,нужди и идеали,а основата ми е канарата ИСУС ХРИСТОС

Енчо Кръцов (Лимасол, 2018-11-06)

#1007

Подписвам защото Бог ни е дал свободна воля.

Николай Младенов (Пазарджик, 2018-11-06)

#1011

Ха, и питате?!?

Веселина Стоянова (Русе, 2018-11-06)

#1012

Трябва да запазим свободата за благовестие и разпространение на Евангелието сред обществото, защото това е единственият път както към спасение и вечен живот на всеки човек, така и към здраве и развитие на народа ни.

Николай Станков (Велико Търново, 2018-11-06)

#1015

Подписвам се

Петко Манолов (Бургас, 2018-11-06)

#1020

Защото съм против този закон

Паола Еленкова (София, 2018-11-06)

#1022

Се ограничава свободата на християнина(протестанта) да споделя за вярата си и възможно най-много хора да бъдат докоснати от Истината. Дадена ни е за тази заповед в Бибилията:
Матей 28:19 "И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух"
И като християнска държава, чията свята книга е Библията, не можем да забраним една такава заповед от Бога и даже да се счита и за престъпление

Никола Николов (София, 2018-11-06)

#1023

вярвам, че всеки има право да вярва в Бог

Yonita Todorova (Габрово, 2018-11-06)

#1026

Вярвам, че вече е минал периода в който вярващите бяха ограничавани,преследвани, изселвани,хвърляни в затвори и лагери.

Мария Терзиева (Пловдив, 2018-11-06)

#1031

Този закон противоречи на европейските разпоредби. Закона дискриминира религиозни общества и вярвания.

Данаил Демиров (Варна, 2018-11-06)

#1034

Не съм съгласен със забраната на вероизповеданията

Траян Димитров (София, 2018-11-06)

#1036

Не желая чрез този закон държавата да налага ограничения на убежденията и вярата ми .

Силвия Динева (Сливен, 2018-11-06)

#1045

Подкрепям декларацията! Дано този Проекто-закон не се приеме, защото ограничава свободата на вярата, на словото, на сдружаването, на свободата на благовестието! Необходимо е обединение на Христовата църква и този репресивен проектозакон, да доведе до единство на Христовото тяло! Крайно време е българския християнин, да се събуди от летаргията! Молитва пред Бога, за мъдрост на законодателите ни! Бог може, всичко е в Неговата ръка!!

Christo Arnaudov (София, 2018-11-06)

#1047

Не съм съгласна с забраната за вероизповеданията.

Данелия Димитрова (София, 2018-11-06)

#1048

Въобще не трябва да има Закон за вероизповеданията. Държавата няма душа и респективно няма работа в Църквата.

Елена Младенова (Пазарджик , 2018-11-06)

#1051

Не мисля, че е правилно държавата да контролира свободата на словото и дейността на църквата.

Десислава Барбова (Брацигово , 2018-11-06)

#1053

Този законопроект отменя свободата на словото ,като поставя контрол от стрна на държавата върху вярваниятя на цътквата .

Жоро Пенчев (София, 2018-11-06)

#1055

Този проектозакон е деструктивен и пагубен за развитието и благоденствието на държавата ни. Връща ни назад в развитието на обществото ни погазвайки основни човешки права и свободи.

Красимир Кирилов (Сливен, 2018-11-06)

#1065

Не съм съгласен с тези мерки, който държавата ограничава църквата и иска да се намеси в нейната работа в България и извън нея.

Marian Iliev (Кюстендил, 2018-11-06)

#1068

Подписвам защото само Бог ще ни спаси

Иван Еленова (Ямбол, 2018-11-06)

#1078

Подписвам защото мисля че е недопустимо по такъв начин да се ограничава свободата на словото и вероизповеданието.

Мария Вълева (Пловдив, 2018-11-06)

#1090

Бог е над всичко! Той няма нужда от моята подкрепа или защита, но аз имам нужда от Него, страната и държавата ни имаме нужда от Него и не желая да съм в неутрална позиция спрямо това безумие на управляващите да слагат Царя на царете, Господ на господарите, Създателя и Твореца в някакви админиспративни, ограничителни, дискредитиращи и санкциониращи рамки, като се посяга на свободата и правото ми да вярвам в Него, да живея чрез Него - да бъда благословена от Него по Неговите начини и чрез Неговите средства, както и да съм за благословение! Защото тези, които искат да се поругаят с моята вяра, няма как да бъдат благословени, а предвид управленските им функции, проклятието под което ще влязат, ще бъде проклятие за целия ни народ. Това е в противоречие с моите молитви за България, както и с волята на Отец да я благослови за Себе Си.

Наталия Тодорова (Велико Търново , 2018-11-06)

#1094

В опита да се ограничи ислямският фундаментализъм, всъщност ще пострадат само християнските общества в страната.

Емил Георгиев (Варна, 2018-11-06)

#1095

Подписвам, защото смятам, че правителството се опитва грубо да се намеси в правата и свободите на християноте в България.

Николай Стефанов (Тулса, 2018-11-07)

#1097

Вече прекалиха.

Любен Пашов (Шумен, 2018-11-07)

#1100

Да НЕ се приеме този безумен закон,в името на Исус Христос от Назарет,Амин
Божията милост,мир,любов и благодат да бъдат над България,и Соломоновата мъдрост над българския народ,в името на Исус Христос от Назарет,Амин

Radka Ijeh (London , 2018-11-07)

#1102

Да НЕ се приеме този безумен закон,в името на Исус Христос от Назарет,Амин
Божията милост,мир,любов и благодат да бъдат над България,и Соломоновата мъдрост над българския народ,в името на Исус Христос от Назарет,Амин

Peter Ijeh (London, 2018-11-07)

#1114

Съм свободен човек и никой не може да отнема свободата на друг за слово, печат, вероизповедание, сдружаване и т.н. това е Република !

Диана Темелкова (Гоце делчев, 2018-11-07)

#1117

Свободата ми е важна!

Филка Станкова (Пловдив , 2018-11-07)

#1128

Не съм съгласна с ограниченията на религиозните ми права и свободи, които биха ми били наложени с промяната в Закона.

Мирелс Димитрова (Горна Оряховица, 2018-11-07)

#1135

Защото съм съгласен с петицията

Петър Петров (София, 2018-11-07)

#1143

Не желая да бъде ограничавана свободата ми на вярващ човек!

Десислава Тамамджиева (Пловдив, 2018-11-07)

#1150

Подписвам,защото не съм съгласна с новия законопроект.

наташа Бадова (Париж, 2018-11-07)

#1157

Подписвам, защото този закон е безобразен и насочен изцяло срещу евангелската общност.

Светослав Николов (Добрич, 2018-11-07)

#1158

За вероизповеданията в България

Траянка Димитрова (Камено Бургаско , 2018-11-07)

#1160

Подписвам, защото вярвам, че трябва да има свобода за проповядването на библейските истини сред нашето общество, което осезаемо се нуждае от тях, за да запази ценностната си система, християнските възгледи и делото на всички светии и мъченици (апостоли) за Божието дело - благовестието!

Ние сме християнска държава !

Ташко Николаев (Велико Търново, 2018-11-07)

#1162

Няма нужда от създаване на конфликти на религиозна основа

Сребрина Ганушева (Сливен , 2018-11-07)

#1165

Защото това е срещу свободата на вярващите християни в България.! За свобода на изповеданията и разделяне на държавата от тях.! За връщане на вероизповедание християнско в училищата ,за едно бъдеще на децата на България.! Когато е Бог над всичко тогава и ще бъде над България.!

Ангел Генчев (Бургас, 2018-11-07)

#1167

Аз съм против това

Rosi Atanasova (Пловдив, 2018-11-07)

#1168

Искам свобода на словото и вярата за моето семейство и моя народ !

Биляна Стоянова (София , 2018-11-07)

#1171

Съм против всякаква дискриминация и ограничения на свободата.

Стефан Стефанов (Русе , 2018-11-07)

#1175

Вярата е нещо лично и никой няма право да ограничава това имане дарено от Бог

Стоилка Чабракова (Ловеч, 2018-11-07)

#1176

Защото се нарушава конституцията на Република България за свободата на вероизповеданията, преди всичко на евангелските църкви, които са центрове на духовна просвета и морал, изучавайки Библията и запазване на морална чистота, издигайки авторитета на семейството и спазване на морални и духовни норми. Всички църкви, които имат Библията за Конституцията на Бог , са в помощ на държавата, а всеки вярващ в Божието Слово е човек, изпълнен с духовни ценности, истинските последователи на Йешуа-Исус. Бог да дава мъдрост на всеки един от нас.

Stefka Bialas (Città Sant'Angelo, 2018-11-07)

#1178

Обичам свободата на словото и на личността и съм радетел за Истината!

Диана Стефанова (Русе, 2018-11-07)

#1180

Подписвам. защото вярата и свободата на словото не трябва да бъдат ограничавани! Те са и винаги трябва да бъдат СВОБОДНИ! засрамете се само простостии правите в този парламент и се чудите какво да измислите СРЕЩУ хората , а не в полза на тях!

Анна Илиева (Карлово, 2018-11-07)

#1185

Това е един изключително недемократичен закон.

Ивайло Василев (София, 2018-11-07)

#1186

Подписвам, защото не приемам промените като нещо градивно и оправдано, тъй като нарушават правата на всички изповядващи християнска религия.

Светлин Захариев (Софи, 2018-11-07)

#1190

Искам да имам право да вярвам в Бог.Да посещавам свободно, църква в която да израствам духовно и свободно да общувам с други Християни.

Йонка Кръстева (Димитровград, 2018-11-07)

#1198

Свободата на вярата, убежденията и словото и тяхното практикуване са естествени и основни права. Управляващите в едно свободно и демократично общество следва да отстояват, а не да ограничават основните права.

Яница Илиева (Русе, 2018-11-07)