За продължаване на лицензa за базите данни ScienceDirect и Scopus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достъпът до висококачествени научни ресурси е неразделна част от научната инфраструктура.

Като се има предвид огромната роля на актуалната научна информация, ние настояваме Министерството на образованието и науката да продължи националния лиценз за базите данни ScienceDirect и Scopus и да подкрепи научната и академичната общност в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания, и за превръщането на науката във фактор за развитие на икономика, базирана на знанието.

Зaщото:
   •29 % от цитатите си българските учени получават от издания на Elsevier
   •21 % от изследователите ни публикуват в научните списания на Elsevier и на практика, това е най-големия чужд издател на българските учени
   •33 % от българските учени цитират статии от периодичните издания на Elsevier

21.02.2016

Facebook