За продължаване на лиценза за базите данни ScienceDirect и Scopus

Достъпът до качествени научни ресурси е неразделна част от научната инфраструктура за развитието на науката и технологиите. Отчитайки огромната роля на актуалната научна информация,  настояваме да бъде продължен националния лиценз за базите данни ScienceDirect и Scopus и МОН да осигури възможности за подпомагане научната и академична общност.

Зaщото:

  • 29 % от цитатите си българските учени получават от издания на Elsevier
  • 21 % от изследователите ни публикуват в рецензираните списания на Elsevier и на практика, това е най-големия чужд издател на българските учени
  • 33 % от българските учени цитират статии от периодичните издания на Elsevier

 


Потребители на базите данни ScienceDirect и Scopus    Свържете се с автора на петицията

Facebook