Долу ръцете от Понор планина!

277835264_1264937000703096_1177945806953283785_n.png

Относно постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ "ЕЕ-3", разположена на територията на общини Своге и Годеч, област София и общини Вършец и Берковица, област Монтана.

Имайки предвид, че:

  • Понор планина се развива активно като дестинация за пешеходен туризъм, планинско колоездене, скално катерене и др.;
  • наблизо преминава международен туристически маршрут Е3 (в частта му Ком-Емине);
  • в района са намират значими туристически обекти, като най-дълбоката пещера в България Колкина дупка, Скален феномен Столо и др.;
  • със Заповед РД-547 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите е обявена Защитена зона Понор BG0002005 по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици /Натура 2000/;
  • единствената популация на Планинския пелин в България и Балканския полуостров е в Понор планина, обособена е Защитена местност Планински пелин в землището село Бракьовци, забраняващо търсене, проучване и добив на подземни богатства;
  • в съседство се намира Природен парк Врачански Балкан;
  • районът е вододаен за редица населени места от област София и Монтана.

намирам всякакви дейности по търсене, проучване и добив на подземни богатства за несъвместими с опазването на околната среда, със здравословния начин на живот и с развитието на туристически дейности, като изразявам твърдото си неодобрение.

Подписвайки тази петиция, апелирам и настоявам всички държавни органи, в рамките на техните правомощия, да не допускат търсене, проучване и добив на подземни богатства в Понор планина.


Туристическо дружество Понория    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Туристическо дружество Понория да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )