Истината от разследването на смъртта на Пламен Горанов

1. Настояваме прокуратурата да оповести какви са резултатите от разследването на смъртта на Пламен Горанов и какви са крайните констатации относно събитията, случили се сутринта на 20.02.2013 г. пред входа на Община Варна.

2. Подкрепяме искането на Фондация „Пламен Горанов” видеозаписите от камерите пред Община Варна, на които е отразено развитието на инцидента, да бъдат изгледани в присъствието на негови близки, посочени от Фондацията.

1. We urge the prosecution to disclose the results of the investigation of Plamen Goranov’s death, as well as to announce their final findings of the circumstances at the entrance of Varna Municipality, on the morning of 20 February 2013.

2. We support the demands of The Plamen Goranov Foundation to have the recordings of thevideo surveillance cameras in front of Varna Municipality, reflecting the unfolding of the incident, viewed in the presence of people close to Goranov and designated by the Foundation.


Фондация Пламен Горанов    Свържете се с автора на петицията