Petition for the returning of Anita Borisova in Bulgaria

                                  To the President of the United States of America

      Dear Mr. President,

With the present petition we request your assistance for the return of

our assistant-choreographer Anita Borisova, presently, residing

in the United States, back to the Republic of Bulgaria.

We believe that our plea will be taken in serious consideration and

subsequently, fulfilled! 

 

                                    With best regards,

                                    The Initiative Committee of

                                    Folklore Dancing Group "Hand in hand" - Varna

       

 

                               До Президента на Съединените Американски Щати

 

          Уважаеми, Господин Президент,

С тази петиция настояваме за Вашето съдействие за завръщането

на нашата помощник-хореографка - Анита Борисова, понастоящем

пребиваваща в САЩ, на територията на Република България!

Считаме, че молбата ни ще бъде разгледана с цялата сериозност

и в последствие удовлетворена!

 

                                С най-добри пожелания:

                                От инициативния комитет на

                                Фолклорен танцов клуб - "Ръка за ръка" гр. Варна


ФТК РЪКА ЗА РЪКА- ВАРНА    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ФТК РЪКА ЗА РЪКА- ВАРНА да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook