Отворено писмо в защита на живота - 2019

2019-10-07-Pro-Life-Week-2019-1200x628-Facebook-Sign-Petition.jpg

"Отворено писмо в защита на живота" написано от Сдружение "Избор за живот" и прието от изброените организации и лица във връзка с "Национална седмица в защита на живота - 2019"

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПОДПИСА СИ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ИМЕЙЛ СЛЕД КАТО СТЕ ПОПЪЛНИЛИ ВАШИТЕ ДАННИ И СТЕ НАТИСНАЛИ БУТОНА!

 

ДО:

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И МЕДИИТЕ

 

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да ви уведомим, че на територията на Република България, за шеста поредна година се провежда събитието „Национална седмица в защита на живота“, което има за цел да информира и насочи вниманието на цялото ни общество към проблема с изключително ниското ниво на контрол на достъпа до аборти и ежегодното прекратяване на огромен брой бременности, а по този начин и на невинни човешки животи в страната ни. Тази година, през настоящите седем специални дни от 7 до 13 октомври, наричани за краткост още „Седмица за живота“, от понеделник до неделя се провеждат различни събития в социалните мрежи, на открити и закрити публични места.

Според официалната статистика на Националния център за обществено здраве и анализи, всяка година в България се извършват около 25 000 аборта, като по-голямата част от тях са по желание, а не по медицински причини или за защита на живота на майката. По неофициални данни, заедно с незаконните и нерегистрираните прекъсвания на бременности (каквито за съжаление има), общият брой аборти е с до около една трета повече от официално обявения. България е на едно от първите места по прекъсвания на бременности, изчислено на 1000 жени от населението, а допълнително и на такива, извършвани на малолетни и непълнолетни лица. От 1956 година, откакто абортите са напълно легални в България, в страната са направени приблизително 6 000 000 (шест милиона!) аборта. Това, според нас, е един истински „български Холокост“ - законен и поощряван чрез бездействие до момента от страна на държавата; безмилостен геноцид срещу българския народ, който продължава още от времето на тоталитарния комунистически режим и до днес. Липсата на законодателни инициативи и подходящи подходи за ограничаване на броя на абортите и за справяне с демографската криза в страната, води до запазване на тенденцията за бързо намаляване на населението и дори до постепенно заличаване на българския народ.

В тази връзка, ние изразяваме силната си подкрепа за всяка стъпка, която държавните институции и гражданското общество биха предприели за засилване на контрола върху лечебните заведения, които извършват аборти и информиране на българската общественост за вредата, която абортите нанасят на физическото и психическото здраве на индивида и репродуктивното здраве на нацията като цяло. По тази причина, както и през изминалите години, предлагаме следните целенасочени действия и промени, облечени в нормативни актове:

1. Предприемане на конкретни действия за ограничаване на прибързите аборти, направени в следствие на преживяна критична ситуация или единствено в резултат от насилие и тормоз от роднини или насилници. Това може да се постигне чрез:

- създаване на подходящи комплекти от информационни и визуални материали (в брошури, листовки и други), които личните лекари и гинеколозите, извършващи аборти, да бъдат задължени да предоставят на бъдещите майки;

- даване на достатъчно време за размисъл на майката (и бащата) (например 5 дни), през които да бъде осигурена задължителна консултация с психолог и социален работник, за да бъдат осведомени как биха могли да се грижат за детето си, ако майката не направи аборт; какви са възможностите за даване на детето за осиновяване или даване в приемно семейство, ако майката го роди и т.н.

2. Създаване на Регистър за репродуктивното здраве на нацията и въвеждане на:

- работеща система за засилен контрол от страна на държавните институции на болнични заведения и клиники, които извършват аборти;

- задължително проследяване на всяка бременност или детайлите, поради които се прекъсва дадена бременност - причина за аборта, възникнали увреждания на здравето на жената в следствие на аборта, настъпили фатални последствия след аборт;

- контрол на дейностите по изписване на лекарствени средства, оперативни намеси или проведени профилактични и други прегледи свързани с репродуктивното здраве на мъжете и жените.

- задължително запазване на снимка от видеозона към документацията за всеки аборт, за да може да послужи като доказателство, при проверка или разследване на властите, че наистина е имало бременност, в коя седмица е била тя и каква е била причината за аборта.

- полагане на целенасочени усилия за пълно прекратяване на практиката на нелегални и/или финансово неотчетени аборти.

- налагане на административни и наказателни санкции за нарушаване на законодателството, свързано със събирането и предоставянето на данни за броя и вида на извършваните аборти и легалността на тяхното извършване.

Смятаме, че описаните по-горе предложения са едно добро начало за промяна на демографската картина и за излизане от демографската криза чрез полагане на усилия от страна на институциите чрез реална загриженост към българските бременни жени и майки.

 

С уважение,

Организациите и лицата заставащи зад това отвореното писмо.

Сдружение "Избор за живот"

(Ще бъдат добавяни още организации и лица до 25.10.2019, след което писмото ще бъде изпратено официално до институциите с получаване на входящ номер от администрацията)

 

Дата: 11.10.2019 г.


Сдружение Избор за Живот    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Сдружение Избор за Живот да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook