Отстраняване на Евгения Пеева-Кирова от длъжност зам. министър на образованието и науката с ресор приобщаващо образование

image_2021-05-18_15-57-08.png

ПОДПИСКА за отстраняването на Евгения Пеева-Кирова от длъжност зам. министър в МОН!

Спиране на всякаква дейност на МОН в подкрепа на фондация „Заедно в час“ за времето на управлението на Пеева-Кирова!

На 14.05.2021 г. РОД Интернешънъл и Единение за семейството и децата изпратиха Писмо-ПРОТЕСТ срещу назначението на Евгения Пеева-Кирова.

ДО
Служебен МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ген. СТЕФАН ЯНЕВ
Служебен МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
проф. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ


ПИСМО-ПРОТЕСТ
на: Сдружение „РОД Интернешънъл“; сдружение „Единение за семейството и децата“

Относно: Назначението на Евгения Пеева-Кирова на длъжност зам. министър на образованието и науката с ресор приобщаващо образование.

Уважаеми ген. Янев,
Уважаеми проф. Денков,

Изразяваме нашето категорично несъгласие с назначението на г-жа Евгения Пеева-Кирова на длъжност зам. министър на образованието и науката с ресор приобщаващо образование.
Недопустимо и противозаконно е назначаването на лице, собственик и член на управителния съвет на ЮЛНЦ, действащо в областта на образованието, за зам. министър на образованието и науката - г-жа Евгения Пеева-Кирова е едноличен собственик на фондация „Заедно в час“ с ЕИК 175935973, както и член на управителния съвет на фондацията.
Настояваме за нейната оставка поради конфликт на интереси.
Фондация „Заедно в час“ е също така в националния съвет за закрила на детето към министерски съвет, чрез представителя на фондацията - Гергана Ефремова.
Предоставяме следната информация за фондация „Заедно в час“:
1. Според стр. 3 от отчета за дейността на фондация „Заедно в час“ за 2010 г., публикувана на официалния регистър на ЮЛНС на МП: „Заедно в час е нова организация, създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България““. „Заедно в час, на този етап, е финансирана изцяло от фондация „Америка за България“. Финансирането ни се осъществява чрез грант на стойност 2 808 000 лева за период от 36 месеца по споразумение подписано на 25.08.2010 г.“. Във финансовите отчети на фондацията също се посочва, че е създадена по инициатива на и с щедрата финансова подкрепа на „Америка за България“. „Америка за България“ е клон на американската фондация „Америка за България“.
2. Фондация „Заедно в час“ продължава да получава редовни грантове от „Америка за България“ – според финансовите отчети на „Америка за България“, при одобрена обща сума от 15 156 386 щ.д. за 88 месеца, за 2017 г. са изплатени 5 803 408 щ.д., за 2018 г. са изплатени 7 425 551 щ.д. През 2019 г. продължава изпълнението на програмата. Финансовите отчети на фондация „Заедно в час“ отразяват годишни приходи от дарения под условие: 3 974 000 лв. за 2019 г (от общо 4 588 000 лв.) и 4 430 000 лв. (от общо 4 939 000 лв.) за 2018 г.
3. Отговорен за политиката за действия при деца в риск във фондация „Заедно в час“ е г-жа Сара Мари Перин, която е в експертния съвет на фондацията. От друга страна г-жа Сара Мари Перин е председател на УС на фондация „Тръст за социална алтернатива“, ЕИК 176356758, която фондация също е създадена по инициатива на фондация „Америка за България“ и финансирана първоначално от нея. Фондация „Тръст за социална алтернатива“ изпратиха изключително позитивно становище за спряната „Стратегия за детето 2019-2030 г.“

Настояваме за отстраняването на г-жа Евгения Пеева-Кирова от длъжността зам. министър на образованието и науката с ресор приобщаващо образование поради конфликт на интереси.


Сдружение РОД Интернешънъл, Сдружение „Единение за семейството и децата“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение РОД Интернешънъл, Сдружение „Единение за семейството и децата“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...