Отговорни точки

Като съзнаваме,

че най-големият проблем в страната е липсата на морал в обществените дела;

че този проблем не може да се реши само с промени в “системи” и “структури”;

че решението е най-вече промяната на човешките ценности у всеки от нас и особено у нашите представители във властта, която принадлежи и произлиза от нас;

че тези ценности всеки от нас трябва да демонстрира и отстоява всеки ден и във всяко свое действие в обществото,

обявяваме нашите предложения за решения на най-належащите проблеми в обществения ни живот.

Съзнаваме, че някои от тези промени не могат да бъдат направени бързо, защото ще възпрепятстват едни най-скорошни избори или изискват промени в Конституцията.

Предлагаме ги въпреки това, защото е нужно да влязат в приоритетния дневен ред възможно най-скоро.

Разбираме и че това съвсем не е всичко, което е нужно да променим, за да върнем страната към истинска демокрация, върховенство на закона и просперитет.

Но намираме тези действия за доказано важни - с потенциал рязко, бързо и ефективно да доведат до значими обществени ползи.

 

1. ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОДАВА ОСТАВКА И ПАРЛАМЕНТЪТ СЕ РАЗПУСКА НАЙ-КЪСНО ДО 6 МАРТ 2014

 • Заради най-ниското доверие към тях в демократичната история на България - резултат от знаковото назначаване на Пеевски за шеф на ДАНС и много други назначения на хора с крайно съмнително и дори престъпно минало в управлението.

 • Заради редица решения и намерения, дълбоко застрашаващи свободите на гражданите и демокрацията.

 • За да не се злоупотребява с напрежението в обществото и да се отговори на безспорно най-фундаменталните обществени очаквания - за морал в политиката.

 • За да бъдат спазени законовите срокове за провеждане на парламентарни избори заедно с тези за Европейски парламент.

 

2. ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА: ШИРОКО ОТВАРЯНЕ ЗА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ И БЪЛГАРИТЕ ОТ ЧУЖБИНА

 • До разпускането си Народното събрание приема за най-важен приоритет и отделя най-голяма част от времето си за работа по приемане на съществени промени в Изборния кодекс.

 • Намаляват се до символични изискванията за регистриране на независим кандидат: не повече от 100 лв депозит; не повече от 500 подписа за регистрация.

 • Един кандидат може да се кандидатира само в един район.

 • Изравнява се електоралната тежест на избирателните райони.

 • Равноразпределен безплатен достъп до обществените медии по време на кампанията за всички регистрирани за изборите партии и коалиции.

 • Избирателни райони за българите в чужбина, където те избират свои представители в парламента.

 • Електронно гласуване по интернет за българите в чужбина, по нататък - и за всички избиратели.

 

3. В ПОЛИТИКАТА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И МЕДИИТЕ: ПРОЗРАЧНОСТ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

 • Всеки кандидат за ръководна публична длъжност и магистрат още при кандидатирането си подава отчет за своето имотно състояние и това на свързаните с него лица.

 • Дълбока лустрация: кадри на ДС нямат право да участват не само в законодателната, изпълнителната и съдебната власти, но и на всички обществени позиции, включително в регулаторни и антимонополни органи, както и медии.

 • Всяка медия декларира публично своите крайни собственици до дял на физическо лице.

 • Равнопоставят се гражданите и частните институции - изравняват се юридическите права на отделния гражданин с тези на банките, лизинговите дружества, кредитните институции.

 

4.  МАГИСТРАТИТЕ: НЕЗАВИСИМИ, ПОЧТЕНИ И ОТГОВОРНИ

 • Сериозни наказания за нерегламентирано от закона общуване между магистрати и заподозрени, разследвани, съдени или осъдени лица и техни представители или свързани с тях лица.

 • Значителни финансови и дисциплинарни наказания за магистрати, сериозно забавящи разследвания, дела, следствия и присъди.

 • Магистратите гласуват пряко за своите представители във ВСС.

 

5. ПАРТИИТЕ: КРАЙ НА РАЗТОЧИТЕЛСТВОТО И ЯСНОТА НА РАЗХОДИТЕ

 • Държавната партийна субсидия намалява съществено с поне 50%.

 • Ограничени по задължителни критерии дейности, за които може да се използва държавната субсидия за партиите.

 • Политическите партии на централно и областно ниво публикуват на сайтовете си отчет всеки три месеца с конкретна информация за какво е използван всеки разход над 500 лв.

 • В уставите си партиите задължително включват ясни процедури за номинация на кандидати и включването им в листи.

 

6. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: МАКСИМАЛНО ПРОЗРАЧНИ И ОТВОРЕНИ

 • Всяка организация, кандидатстваща за достъп до обществени ресурси, декларира публично своите крайни собственици до дял на физическо лице.

 • За всички договори, финансирани с обществени средства, държавни или от външни фондове, се публикуват пълните проектни предложения с бюджет, описание на целите, основни дейности и отчетени резултати. Всяко министерство, община и бюджетна структура поддържат на интернет страницата си информация или препратка към информация за такива сключени договори, текущи и изтекли.

 • Електронното правителство е главен приоритет на управлението с отговорник вице-премиер; с цел рязко и бързо намаляване бюрокрацията и корупцията, над половината административни процедури на всички власти до две години стават електронно и дистанционно изпълними.

 • Всяка информация на държавните институции се публикува в сайтовете им във формат “отворени данни”, удобни за автоматично обработване.

 • За всяко гласуване в комисиите на Парламента, на сайта му се публикува до 24 часа поименен списък кой как е гласувал.

 

7. КОНСТИТУЦИЯТА: ПРИОРИТЕТИ ЗА СИЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО

 • Разширява се “правният интерес”: дори незасегнати директно от държавни решения граждани могат да ги оспорват след преценка от съда, че е налице голям обществен интерес.

 • Всеки гражданин може да сезира директно Конституционния съд, който преценя кои жалби да разгледа по същество.

 • Премахва се ограничението българите с двойно гражданство да стават депутати - съществуващо в Европа само в България и Украйна.

 

9 февруари 2014 г.


ГРУПА ПРОТЕСТИРАЩИ:


Атанас Чобанов - лингвист

Боян Бонев - инженер

Елена Хамбарджиева - докторант

Красимир Гаджоков - инженер, консултант информационна сигурност

Люба Батембергска - политолог, специалист социално включване

Мария Щурова - икономист

Михаил-Ернесто Михайлов - предприемач

Юлиян Собаджиев - лингвист

 

За контакти: gadjokov@gmail.com