ОСТАВКА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЦАЦАРОВ

Ние, долуподписаните граждани на Република България, сме безкрайно обезпокоени от случващото се в държавата през последните 30-40 дни. С действията си и арогантното си поведение Главна Прокуратура в лицето на Главния Прокурор Цацаров, пряко заплашва демократичните процеси в държавата.

В деня за размисъл 11.05.2013г. бе нарушен чл. 10, § 2 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, ратифицирана от България през 1992 г., който гласи следното:

Упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да бъде
обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона и са
необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост за предотвратяването на безредици или престъпления, за защитата на
здравето и морала, както и на репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването
на информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието.

Считаме, че в страна от ЕС, каквато е Република България, е недопустимо Главна Прокуратура да накланя везните в една или друга посока по време на избори.

Г-н Главен Прокурор на Република България,

подавайки оставката си, Вие ще направите невероятно голям жест в името на демократичните устои на страната ни. В същото време, ще проявите и огромно мъжество, с което сънародниците ни винаги са се гордеели. Просто го направете!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook