Оставка на Дамян Илиев - изп. директор на БАБХ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    

КОПИЕ ДО:     Г-Н РУМЕН РАДЕВ                            

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ    

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ВОДИТЕ     

Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ   

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ     

НАЦИОНАЛНИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ

      ОТВОРЕНО ПИСМО

От Инициативен комитет, граждански организации и физически лица  

Относно: Искане за незабавна оставка на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и създаване на Обществен съвет за надзор на дейността на Агенцията.  

УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Поради системни грешки, непрофесионални действия и нехуманно отношение към животните, допускани при работата на поверената му агенция, настояваме незабавно да освободите д-р Дамян Илиев от заеманата от него длъжност.

Нехуманното отношение към хора и животни и липсата на предварителна информация не за пръв път създават кризисни ситуации, придружени от медийни скандали. Закономерно, това доведе до пълен срив на общественото доверие в дейността на Агенцията и  създаде риск за хората и животните не само в засегнатите региони в Странджа.

Непрофесионалното му ръководство задълбочи и не разреши проблема, а доведе до усложняване на фактическата обстановка, която беше придружена от граждански протести с цел възпрепятстване дейността на ветеринарните лекари. Във връзка с това искаме да подчертаем, че действията на БАБХ драстично се различават от посочените в тяхното собствено Практическо ръководство за борба с чума по дребните и преживни животни, което въвежда изискванията на Директива 92/119, както и от двете Решения за изпълнение на ЕК 2018/911 от 25.06.2018 г. и последвалото Решение 2018/954 от 04.07.2018 г., както и от препоръките направени в Научното становище относно “Оценка на епизоотичната ситуация в република България във връзка с възникналите огнища на заболяването чума по дребните преживни животни (PPR) и бърза оценка на риска“, съгласно Заповед РД-11-63/25.06.2018 г. на Директора на ЦОРХВ от 04.07.2018г.

Издадените заповеди РД11-1245/10.07.2018, РД 11-1148/28.06.2018, РД11-1144/28.06.2018, РД11-1089/25.06.2018, РД11-1088/25.06.2018, РД11-1065/20.06.2018 г. и РД11-1349/18.07.2018г. от изпълнителния директор на БАБХ, показват градация в епизоотичната ситуация и несъответстващи на нея мерки, които са съсредоточени предимно към решение на проблема, чрез евтаназиране на животни, дори когато клиничната картина не е достатъчно ясна, показва различна симптоматика в различните огнища и е под съмнение поставената диагноза, а стадата дори не са били в контакт. Въпреки всички пропуски до момента Министърът на земеделието, храните и горите обяви, че са избити над 4 хилияди животни и избиването им продължава.

Заповедта за избиване на всички животни в с. Воден е дадена без да са налице резултатите от референтната лаборатория и без да е проверено дали щамът не се дължи на възникнали в Турция постваксинални проблеми, защото няма регистрирани огнища през 2018 година в европейската част на Турция, нито в близост до българската граница. Същото е положението и при заповедите от 28.06.2018г. за избиването на животните в с. Кости, за пробите от които и до момента няма резултат от референтна лаборатория, който да потвръждава наличието на заболяването, нито има информация, че такива са изпратени въобще. До 21.07.2018г липсваше заповед на БАБХ за ограничаване на движението и карантина в с. Крайново, с. Странджа и с. Шарково, а направо бяха обявени за избиване животните в трите села при наличието на само един протокол за изпитване от референтната лаборатория, в който не е ясно пробите от къде са вземани и за кое село се отнасят.

В продължение на цял месец нямаше създаден кризисен щаб, който да отговаря за решаването на проблема, няма и адекватна информационна кампания, а по собствените думи на д-р Илиев в предаването Референдум на Канал 1 на БНТ от 17.07.2018 г.,  държавата е неспособна да се справи с проверките, карантината и евентуалното ограничаване на движението на животни и животински продукти от заразените райони.

Изтеклите в мрежата видео материали показват, че заравянето на избитите животните е плитко, дивите животни ги разравят, а имаме и информация, че има заровени животни във вододайна зона.

Само през настоящата година действията на д-р Дамян Илиев предизвикаха няколко обществени скандала и събудиха недоволството и протестите на гражданите:

·         В края на януари БАБХ забави издаването на документите за транспорт на двете разградски лъвчета Терез и Масуд, без да дава обяснения пред обществото и напълно непрозрачно, оставяйки всички с впечатлението, че действа по нечия поръчка.

·         В края на февруари агенцията разпореди унищожението на над 100 екзотични птици, част от които от редки и защитени видове, като наруши два закона и още няколко нормативни документи. Доводите им, че изследваните в лаборатория проби, доказващи, че две от убитите птици имали птичи грип се оказаха несъстоятелни, защото така и огнище на птичи грип не беше обявено, нито бяха уведомени държавите на произход на птиците. Не бе изпълнено и съдебно решение за прекратяване на евтаназирането на птиците.

·         През март БАБХ отново с неадекватните си действия, липсата на заинтересованост и всякакъв контрол възмути обществото по повод бедстващите в Осоговската планина табун изнемощели от глад коне.

·         Обществеността помни и трагичния случай в последните дни на 2016 г., когато  БАБХ разпореди умъртвяването на 4 кончета на възраст под година и 2 кучета, защото собствениците им ги превозвали без документи.

Заради неспособността на държавата и непрекъснатото прибягване до умъртвяване на животни, с цел разрешаване на проблемите, липсата на диалог с обществеността и агресивното и репресивно поведение погазващо законността, д-р Илиев си е спечелил прозвището д-р Смърт. Той срива реномето на ветеринарномедицинската професия, подронва доверието на гражданите в държавните институции и с действията си създава непрекъсната ескалация на недоволство и възмущение у българските граждани.

За това долуподписаните граждани и организации  ИСКАМЕ:

1. НЕЗАБАВНА ОСТАВКА на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, основно и главно отговорен за нехуманно отношение към животните, хилядите ненужни убийства на здрави животни и пълния провал на политиката по безопастност на храните.

2. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, от граждани от Инициативния комитет, организации и експерти, който да изпълнява надзорни функции върху дейността на БАБХ и на който да се осигури пълен достъп до информацията и начинът, по който се вземат решенията на БАБХ, с цел осигуряване на прозрачност и възстановяване общественото доверие в Агенцията, която при така създалата се обстановка не може да работи и нанася все повече вреди.           

3. Създаване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА за хуманно отношение към животните, с участие на представители на организациите за защита на животните, която да има координиращи и контролни функции по отношение на структурите на Министерство на земеделието и храните, БАБХ, Министерство на околната среда и МВР.          

4. Относно оперативната работа: незабавно прекратяване на избиването на здрави животни и обявяването им за контактни по съмнителни критерии. Поставянето им под карантина. Осигуряване на пълна информация кога, от къде, от кое животно и точно кои проби са взети, какви са резултатите от българската и референтната лаборатория по местата на пробите и ушната марка на животното. Публична информация по място, номер на стопанство и по животно за взетите проби и съответните резултати, извършени с метод позволяващ да се проследи изменението на антителата и наличието на вирус за конкретно животно. Извършване на пълен геномен секвентен анализ в референтна лаборатория, за да се види дали има цял вирус и от кой щам е той, както и сравняването му с щама на ваксините поставяни в Турция.  

Гр. София                             

22.07.2018 г. 

Инициативен комитет:

Мариана Цветкова Христова                                                                    

Екатерина Христова Димова       

Асен Стефанов Велев        

Дона Костадинова Пикард       

Борислав Георгиев Събев       

Стоян Асенов Димитров

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Мариана Христова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook