Против подмяната на исторически факти от учебниците

До Президента на Република България,

До Министър-председателя на Република България,

До Министъра на Образованието, 

До Председателя на Народното събрание на Република България,

До Уважаемите Народни представители, членове на Народното събрание

 

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър на образованието,

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа Народни представители,

 

Това е електронна петиция от името на българските граждани, които към датата на подаване на тази петиция са навършили 18 години и са пълноправни граждани на Република България. Обявявайки се против предстоящите промени на образователната система и по-конкретно планираните промени за изменения на исторически термини, което долуподписаните граждани смятат, като опит за подмяна  и фалшифициране на Българската история.

Гражданите подписали се в настоящата петиция смятат за недопустимо да се споменава за общо мирно съжителство между османлии (турци), българи, гърци, сърби и т.н. в пределите на Османската империя в периода, в който българите са лишени от своята държавност и администрация. Те и останалите балкански народи са под "османско господство" или "турско иго", които би трябвало да се смятат за точни исторически термини.

Апелираме към всички български граждани да се включат в тази петиция, за да съхраним Българската история в образователната система и да не допуснем в учебниците по история да има изказвания от страна на авторите като този точен цитат от учебник по История и цивилизация за 6 клас:
 

"Васил Левски  -   враг на империята. Арестуван от полицейските органи и съден край София "

 

Апелираме всички граждани, които подкрепят тази кауза  да споделят петицията с приятели и други граждани.

Благодарим на всички граждани, които подкрепят тази кауза.

 

С Уважение към Гореспоменатите

гр. София

януари, 2016г.

 

Facebook