За запазване самостоятелния статут на НАО "Ю.Гагарин"-Ст.Загора


1957 година – с изстрелването на Първия изкуствен спътник на Земята
човечеството навлиза в космическата ера. В България се появява нещо уникално:
НАРОДНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ
Първата Народна астрономическа обсерватория в нашата страна е в Стара Загора! Открита е официално на 26 февруари 1961 година. Създадена е от ентусиасти с подкрепата на цялата старозагорската общественост и управата на града.
Бончо Бонев е неин основател и ръководител до 1984 г. На него се дължи разрастването на мрежата от народни обсерватории в другите градове, утвърждаването им като образователни извънучилищни институции; като средища за развитие на любителската астрономия, методически и популяризаторски центрове на науките за Земята и Вселената; като туристически центрове.
Дейността на Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е спечелила обществена подкрепа и признание. Носител е на държавно отличие - медал на името на Кирил и Методий І степен и Плакет на Софийски университет “Климент Охридски” за най-съществен принос в откриването и насочването на младите хора към физиката, астрономията и науката.
До 2006 г. Старозагорската обсерватория, както и останалите 10 в цялата страна бяха извънучилищни структури към Министерството на образованието. Такъв е статутът на народните обсерватории досега, освен на тези в Стара Загора и Смолян. Двете обсерватории сега са част от самата общинска структура. Старозагорската обсерватория е звено от Младежки дейности в Отдел Образование, младежки дейности и спорт. Сам по себе си този статут ограничава дейността на Народната астрономическа обсерватория само до извънучилищна дейност с ученици от Стара Загора, а астрономите с педагогическа правоспособност са всъщност общински чиновници, подчинени на началника на съответния отдел в структурата на Общината, ресорния заместник кмет и кмета. За първи път в своята половинвековна история Старозагорската народна астрономическа обсерватория реално е застрашена от заличаване като институция. Това ще стане чрез реформата за нова структура на Община Стара Загора, предвиждаща сливане на звената в Младежки дейности, Отдел Образование: Младежки дом, Общински детски център и НАОП „Юрий Гагарин”. Това се случи преди време със Сливенската народна астрономическа обсерватория. За съжаление в Република България от 1989 година няма държавническа политика за извънучилищната дейност на подрастващите, за развитие на интересите им и осмисляне на свободното време. Народните обсерватории останаха без собствен статут, който най-логично да е като този на народните читалища.
Ще допуснем ли всяка смяна на местната власт да се отразява фатално върху нещо, градено от поколения? Ще допуснем ли ПЪРВАТА в България Народна астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” в Стара Загора да престане да съществува като институция със своята уникална дейност за подрастващи, граждани и гости на града?
Нека подкрепим досегашният статут на самостоятелно звено в Младежки дейности към Отдел Образование на Община Стара Загора на НАОП „Юрий Гагарин”.

Клуб на астрономите-любители "Гема"- Ст.Загора

Клуб на астрономите-любители "Гема"- Ст.Загора    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Клуб на астрономите-любители "Гема"- Ст.Загора да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook