Петиция за защита на Учителският състав, яслена група "Meчо Пух", ДГ 140 Зорница, Долни Богров

Уважаеми Г-жи/ Г-да,

 

Родителският състав на яслена група "Мечо Пух", ДГ  № 140 „Зорница“, 

с. Долни Богров, п.к. 1855 район „Кремиковци“, ул.10  №27
Тел:02/ 995 18 02; GSM: 0889 399 751
e-mail:dg140@abv.bg, odz140@abv.bg

 

Ви информира че,

С тази Петиция изискваме информираност и обоснованост от съответните Представляващи, Упълномощаващи, Управляващи и Разпоредителни органи във връзка с взето Решение за нас "ненавремено" и неинформирано да се замени Ръководител в пенсионна възраст Г-жа Надя Динкова" с непознато за нас лице. 
Въпросното лице е било отстранявано поради колективно несрабтване и непрофесионално отношение веднъж. Изрязяваме нежеланието си децата ни да бъдат поверени на същото.

В резултат на което вторият педагог Г-жа Ани Иванова подава Молба за напускане. Поради гореизложените причини и не взето под внимание нейно становище.

Подкрепяме и изразяваме желанието си двете Ръководителки на яслена група "Мечо Пух" Г-жа Ани Иванова и Г-жа Надя Динкова да изведат групата до началото на следващата учебан година- м. Септември 2020г.  В подкрепа сме да останат като колектив за следващият яслен период като доказани педагози, изграден колектив и грижа към децата.

Изразяваме нежеланието си от смяната на Ръководители на групата веднъж в м. Юни и още веднъж в м. Септвмври 2020г. 

Считаме, че в Решението и изпълнението му не е взето под внимание емоционалното здраве и връзка на децата, която те имат със сегашните си Педагози. Пренебрегнат е опита и отдаденоста им към децата. Не е представено и липсва информираност на Родителите в групата. Извършва се в неприемливо време за деца, родители, Ръководители на групата.

Не е взето под внимание, че децата в Яслена група (2- 3г. деца) ще бъдт подложени на още една такава промяна само след два месеца, т.е. Септември 2020г. С това решение се създава ситуация към децата на изцяло нов колектив и различност от сегашната спокойна, позната среда. 

Желаем среща, информация и разрешаване по гореизложените от нас теми с представителите към когото е насочена тази Петиция: 

в лицето на Директор: Светла Анчова,  Председател на Обществения съвет в ДГ140 „Зорница“- Силвия Григорова Богданова и съответните Представители на Община, надлежни Органи реализирали това решение в разрез с нашите виждания. 

 

С уважение,

Родителски състав, 
Яслена група "Мечо Пух", ДГ  № 140 „Зорница“, 
с. Долни Богров 

 

  


Родителски състав яслена група "Мечо Пух", ДГ  № 140 „Зорница“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Родителски състав яслена група "Мечо Пух", ДГ  № 140 „Зорница“ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...