ПРОМЕНИ ЧИСЛАТА! Призови ЕС да намери решение за глобалната жилищна криза. #home4all

Какво ще е бъдещето на нашите деца?
До 2030 година 1 от 4 човека в света ще живее в лоши жилищни условия.

Подписвайки настоящата петиция, ти призоваваш ЕС да подкрепи достъпа до адекватни жилища на всеки човек, особено на младите хора и семейства. Всеки заслужава достоен дом!
Предизвикателствата от бързо разрастващата се пандемия COVID-19, са още една неотложна причина да се гарантира, че хората имат право на достойни жилища, за да защитят своето здраве и това на семействата си.

Днес в Европа младите хора не могат да си позволят да наемат жилище  в големите градове; все повече нараства броят на семействата, които не могат да си позволят отопление и климатизация. В световен мащаб повече от половината от градското население живее в бедните квартали. Хората са принудени да стоят в дома си, за да се предпазят от коронавирус, затова в настоящата пандемия адекватните жилищни условия са въпрос на оцеляване.

Домът сега е по-важен от всякога и Европейският съюз трябва да играе роля в това. Присъедини се към Habitat for Humanity и партньорските организации в цяла Европа и призови Европейския съюз към:

·     Приоритизиране на осигуряването на достъпни жилища през следващия бюджетен период 2021–2027, особено за държавите от Глобалния Юг.

·   Увеличаване на финансирането за обновяване на бедните квартали и достъпа до вода и канализация, за да се защити обществото от разпространението на болести и зарази. 

·     Преодоляване на енергийната бедност в рамките на Европейската зелена сделка с конкретни финансови мерки.


Ситуация

Много страни все още не са подготвени и не са способни да посрещнат нарастващите жилищни нужди  в градовете. Очакваното увеличение на населението в световен мащаб означава, че до 2030 година 2 милиарда души ще се нуждаят от адекватни жилища. Това представлява безпрецедентно предизвикателство за жилищния сектор.

Без достъп до адекватни жилища и земя, все повече и повече семейства са изложени на риск от бедност и несигурност. Настоящата пандемия от коронавирус подчерта важността на жилището, като средство за защита от смъртоносни болести. Домът се превърна в най-сигурното място, но той не е достъпен за всеки.

Habitat for Humanity работи за достъпа до достойно жилище, защото това е фундаментално за личността и семейството, за обществото, в което живеем, както и за икономиката, от която всички ние сме част.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Habitat for Humanity Bulgaria да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook