Разширяване на обхвата на средствата за работа с ученици от уязвими групи по чл. 52a от Наредбата за финансирането и за ученици в средна степен

Уважаеми г-н Вълчев,

Приветстваме инвестицията, която МОН прави чрез предоставянето на допълнителни средства на училищата и детските градини за работа с деца и ученици от уязвими групи съгласно чл. 52a и 52б от Наредбата за финансирането! Тя ще подпомогне равния старт и ще разшири достъпа до образование на стотици  хиляди деца и ученици, осъществявайки разпоредбите на ЗПУО. Необходимо е тази практика да продължи и през следващите години!

В същото време отчитаме като сериозен пропуск това, че средствата по 52a и 52б от Наредбата за финансирането се предоставят само за учениците в предучилищна и основна степен. През последните години непрекъснато се увеличава броят на учениците от уязвими групи, които се обучават в първа и втора гимназиална степен. Те се нуждаят от сериозна допълнителна работа и подкрепа, вкл. за превенция на ранното напускане на училище, недопускане на отсъствия и повишаване на мотивацията за успешно полагане на държавни зрелостни изпити. Необходимостта от допълнителна подкрепа е обусловена и от факта, че в първи гимназиален етап тези ученици са във възраст, подлежаща на задължително образование, а нашето общество и икономика се нуждаят от серизно увеличаване на броя на успешно дипломираните средношколци.            

Поради всичко посочено настояваме:            

1. Предоставянето на допълнителни средства на училищата и детските градини за работа с деца и ученици от уязвими групи да продължи и през следващите години;            

2. Тези средства да бъдат предоставяни и за ученици, обучаващи се в гимназиална степен (8 – 12 клас), които отговарят на критериите от Приложение 6а от Наредбата за финансирането, независимо дали се обучават в професионални гимназии, профилирани гимназии, СУ или обединени училища.


ЦМЕДТ "Амалипе" - Велико Търново    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ЦМЕДТ "Амалипе" - Велико Търново да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook