В ПОДКРЕПА НА УИКИЛИЙКС И ДЖУЛИАН АСАНЖ

СВОБОДА:

1. Възможност отделния субект да проявява собствената си воля.

2. Липса на ограничения от обществено-политически или друг характер. Свобода на словото и печата.

3. Възможност да се извършва нещо без ограничения. Права и свободи на гражданите.

4. Непринуденост, лекота. Свобода в общуването.

______________________________________________________________________________________________________________

"Ние вярваме, че навсякъде свободните общества имат полза от журналистика, която държи отговорни управляващите и корпорациите. Твърдим, че правото да се публикува е равностойно на правото на гражданите да са информирани и произтича от него. Въпреки, че вярваме в неприкосновеността на личния живот и приемаме необходимостта от конфиденциалност, считаме, че разкриването на обществено важна информация е от преобладаващ интерес. Свободата, отчетността и истинският демократичен избор могат да бъдат гарантирани само от безстрашна разследваща журналистика. Защитаваме правото да се публикува истината - отговорно, без препятствия и преследване от страна на държавата. Най-важният дълг на журналистите, където и да са те, е да развиват каузата на познанието и разбирането, а не да подкрепят правителствата и мощните интереси информацията да бъде заличена. Журналистите никога не трябва да отстъпват пред вродения стремеж на властта към секретност.

Водейки се от тези принципи, декларираме подкрепата си за публикацията на документите получени от Wikileaks. Те хвърлят важна светлина върху поведението на правителствата и бизнеса в модерния свят. Wikileaks направи огромна услуга на целия свят. Ние горещо осъждаме заплахите за убийство и криминално преследване на директора на организацията за публикуването, заедно с много други организации по света, на информация, която без съмнение е от голям обществен интерес.

Властите по принцип се противопоставят на такива разкрития - като се започне от времето, когато се е водила борба за публикуване на стенограмите на Британския парламент, преди повече от 200 години, и стигнем до публикуването на документите от Пентагона. Вярваме, че нито една демокрация не е пострадала от увеличаването на общественото познание и разбиране. Ето защо, ние, долуподписаните, декларираме непоколебима подкрепа за принципите на откритостта и журналистическото разследване, и осъждаме силите, които ги заплашват."

(От "Отворено писмо в защита на правото на Wikileaks да публикува")

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Минчо Петков да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook