Петиция за законодателни инициативи, които да не позволяват селскостопанската земя да бъде обект на проучване и добив на газ, нефт, подземни богатства и разширяване обхвата на защитените зони.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...