Държавата е длъжна да гарантира правото на гласуване на всички свои граждани

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...