Петиция oтносно включване на лекарствения препарат Патисиран /Patisiran/ в позитивния лекарствен списък – единствената надежда за болните с ФАМИЛНА АМИЛОИДНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...