Да покрепим учителите, лишени от обучения по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", поради възрастова дискриминация

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook