Не на търсенето, проучването и евентуален добив на изкопаеми на площ "Злогош", Да за Чиста Природа

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook