Не на Глобалния пакт за миграция на ООН

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook