За достойни условия и заплащане на нощния труд

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook