За осигуряване на по-добри условия за работа на студенти и преподаватели по ветеринарна медицина и хуманно отношение към животните

Платена реклама

Пространство за реклама на спонсори за тази петиция, която да бъде показана в долната част на сайта. Имаме хиляди посетители всеки ден, така че това е много ефективен и евтин начин да получим повече внимание за петиция.

Рекламата ще бъде показана, след като получим плащането.

Facebook