Отлагане верификацията на лекарства в аптеките поне за пет години и осмисляне на целесъобразността ѝ и ползата за пациентите в аптеките.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook