Увеличаване на минималния осигурителен доход и командировъчните пари в Наредбата за командировките за професионалните шофьори

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 2000 човека.

Facebook