43 НС отменя отпечатъците по чл18 ЗНАичл 84КРБ

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...
Facebook