За продължаване на трудовия договор на чл. кор. Емил Хорозов

С учудване научихме, че на свое заседание Академичният съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е решил да откаже единодушното предложение на Факултетния съвет на ФМИ за едногодишно продължение на трудовия договор на чл. кор. Емил Хорозов.

Професор Хорозов е един от най-изтъкнатите български математици. Той е ученик на световно известния руски учен В. И. Арнолд. Неговите работи продължават изследванията на научния му ръководител и се радват на широко международно признание. На конференцията, посветена на 60-годишнината му, бяха изнесени над 40 доклада от учени, работещи в областта на математиката и теоретичната физика,  от 13 държави - САЩ, Великобритания, Русия, Израел, Италия и други.

Голяма част от учениците на Хорозов заемат престижни позиции във водещи университети по света и са автори на сериозни резултати в модерни направления на съвременната наука. В момента проф. Хорозов продължава да чете лекции по основни задължителни и избираеми дисциплини във ФМИ. Дългогодишен ръководител е на семинара по Динамични системи и теория на числата. Лекциите му се отличават с високо педагогическо и научно ниво. Контактите с него насочват и мотивират младите хора,  желаещи да се занимават със стойностна математика.

През време на над 30-годишната си работа във ФМИ Хорозов положи много усилия за развитието на факултета. Той беше декан в един от най-трудните периоди, както и дългогодишен ръководител на катедра  Диференциални уравнения.

Големи са заслугите на проф. Хорозов за добрата репутацията на ФМИ и на Софийския университет. Той продължава да е научно и педагогически активен, и неговата дейност в СУ може още много да даде в тази насока.

За нас решението на Академичния съвет е плод на недоразумение или на явна несправедливост. Трудно е да разберем мотивите за това решение. Затова настояваме въпросът за продължаване на трудовия договор на чл. кор. Емил Хорозов да бъде повторно разгледан в Академичния Съвет на Софийския Университет.


доц. д-р Ангел Живков    Свържете се с автора на петицията