Петиция за осигуряването на Денталните лекари с предпазни средства (маски) по време на епидемията с коронавирус COVID-19.

ДО                                                                                                                 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                              Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО                                                                                                                     ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ
НАЧАЛНИК НА ВМА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ КОРОНАВИРУС COVID-19

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


         Лекарите по дентална медицина сме силно притеснени от възникналата епидемична обстановка, в резултат на която се поставя под съмнение възможността ни да продължим да осигуряваме денталното лечение на населението. Нашата загриженост за здравето на зъболекарите, помощния персонал и всички пациенти, които се нуждаят от дентално лечение в България, значително се повиши. Причината за това е, че денталните лекари не можем да осигурим минималните изисквания за предпазване и ограничаване на разпространението на COVID-19 без Вашето съдействие. Във връзка с високата епидемичната обстановка, потребностите ни от лични предпазни средства и дезинфектанти са силно повишени, а ние не можем да се снабдим с тях. 

          Всички подкрепяме изцяло, изказаните от БЗС в отворено писмо от 14.03.2020 г. сериозни проблеми, които засягат целия ни сектор и настояваме за тяхното своевременно решаване.

          Зъболекарите се категоризират като работници, изложени на много висок риск от заразяване с коронавирус COVID-19, което произтича от спецификата на работата ни „лице в лице“ с пациента, при невъзможност за спазване на дистанция. Аерозолът на денталната турбина, който се разпръсква на голямо разстояние по време на работа ни, остава дълго във въздуха и съдържа микрокапчици примесени със слюнка, с която също се предава вирусът и по този начин се контаминират всички повърхности в помещението. Това повишава значително и риска за нашите пациенти от кръстосана инфекция, поради честото налагане на процедури, свързани с отделяне на аерозол от турбината.

          Задължителен минимум към нас и персонала в денталните практики, за да работим по време на световната пандемия са:

·        филтърни маски със защита PPF2/PPF3 или хирургически маски, които да сменяме на 2 часа;

·       предпазни средства за очите ни – очила и шлемове;

·       да повишим дезинфекцията в помещенията.

Според проучване сред денталните лекари в България, над 95% от нас няма как да осигурят за практиките си необходимия минимум за работа – маски и шлемове, като същевременно се съобщава и за недостиг на дезинфектанти.

           За да продължи да функционира доболничната дентална помощ в България, без да се поставят в необоснован риск от заразяване с COVID-19 денталните лекари, помощният персонал и пациентите на практиките, трябва да разполагаме с необходимия минимум от лични предпазни средства и дезинфектанти. Ние не разполагаме с тях, а работата ни без тях сериозно би повишила риска от разпространението на епидемията сред нас и нашите пациенти. Това е нещо, което ние като лекари не можем да допуснем!

          В денталните практики и центрове работят около 10 000 (десет хиляди) дентални лекари плюс наетия от тях помощен персонал. Според предписанията и продължителността на работния ден, са необходими минимум по 4 (четири) броя маски на ден за човек. Във връзка с това, за да продължат своята работа, денталните практики в България се нуждаят от поне 60 000 броя маски дневно. Необходимо е да се осигурят и предпазни средства за очите на денталните лекари и помощния персонал - очила и шлемове, както и дезинфектанти. В отворено писмо на БЗС до всички институции от 14.03.20 г. се вижда, че нашата съсловна организация има готовност да помогне с определянето на вида и обема на нужните средства, както и в тяхното разпределяне.

           Във връзка с написаното по-горе, най-учтиво Ви молим да се вземат спешно следните решения, с които да се намали риска от разпространение на коронавируса сред денталните лекари и техните пациенти:

 

1.     Да се осигурят необходимия брой маски за персонала в денталните практики.

 

2.     Да се осигурят необходимите предпазни средства за очите на персонала в денталните практики.

 

3.     Да се осигурят количеството на дезинфектанти, съобразено с необходимостта от повишеното потребление по време на пандемията.

 

            Искрено се надяваме, че ще поставите на първо място здравето на хората и ще вземете решения за осигуряване на доболничната дентална помощ с предпазни средства и дезинфектанти своевременно, за да се намали риска от разпространение на заразата.
           

 

С уважение,

Лекарите по дентална медицина

на Република България

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Десислава Тодорова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook