Петиция до Европейския парламент за нарушения при провеждането на избори за Европейски парламент и на Наказателна конвенция за борба с корупцията в Р. България

петиция_еп1.JPG

Уважаеми госпожи, господа членове на Европейския парламент. Сигнализираме Ви, за груби нарушения, на правото на Европейския съюз, които се извършват при провеждането на избори в Република България.

Предвид, че същите практики биват прилагани и при провеждане на избори за европейски парламент, молим жалбата да бъде разгледана приоритетно.

Правилата за изборния процес в Р. България са уредени с Изборен кодекс. В него са разписани правилата за гласуване и преброяване на пуснатите за кандидатите бюлетини. Предвиден е способ за преброяване, който не допуска манипулиране на резултатите. Съгласно него, само един човек има право да отваря изборната кутия и да вади от нея бюлетините един по един, по начин те да бъдат видими за всички в залата и всеки наблюдател да може да ги брои. Тези правила, от години не се спазват на територията на цялата страна.

Вместо регламентирания начин, всички бюлетини от кутията се изсипват върху маса, около която застава целият състав на изборната комисия и всеки от нея граби от бюлетините и без да ги показва на наблюдателите ги слага върху купчиинки за различните кандидати. Липсва всякакъв контрол за верността на сортирането им.   Основна причина, това да се случва, е обстоятелството, че в изборния кодекс не е предписано, кои нарушения на правилата са съществени и поради които изборите задължително се касират. Тази преценка е дадена на съда, който се произнася с решение за законосъобразността на изборите, но не преценява, дали са изпълнени нормите на закона, а се мотивира по собствена преценка, дали нарушенията са променили резултата. Предвид големият интерес от резултата и борбата за власт, създадената ситуация е предпоставка за корупция и по никакъв начин не гарантира честен резултата от гласуване.

Даваме пример изборите за общински съветници и кмет в община Русе, през 2015г..

По време на воденото дело за касиране на изборите са установени следните нарушения:

От 208 изборни секции, само в 4 е спазван регламента за преброяване на бюлетините.

В 65 от секциите, съгласно протоколите гласуването е приключило след установения с изборния кодекс час. Изборът за общински съветници и изборът за кмет са извършени с един и същ избирателен списък. Въпреки това, в протоколите, броят на избирателите е различен – за кмет 145557, за общински съветници 145121.

Подмяната на вота е резултат и от липсата на мерки срещу корупцията в съдебната система, включително съдии и прокурори, произнасящи се по свързани с избори дела.

Необходимо е да дадем пояснения за това:

1.Съгласно Конституцията на Р.България, магистратите не носят наказателна и гражданска отговорност за постановените от тях актове, освен ако извършеното не е умишлено престъпление от общ характер.  

2. В наказателния кодекс на Р.България не е записано престъпление, когато съдия или прокурор лъже в мотивите на решението, по отношение наличните доказателства или по отношение на приложените правните норми. Затаяването на истина и потвърждаване на неистина е престъпление, когато е извършено от свидетел, тълковник, вещо лице или преводач, но не и когато е извършено от съдия или прокурор.  

3. В Кодекс за етичното поведение на българските магистрати отсъства принципът честност. Това е причина Инспектората към Висшият съдебен съвет, да дава заключение, че когато съдия или прокурор лъже, не е извършил дисциплинарно нарушение.  

4. В Кодекс за етичното поведение на българските магистрати отсъства принципът законосъобразност. Това е причина Инспектората към Висшия съдебен съвет да дава заключение, че когато съдия или прокурор не решава в съответствие с приложимия закон и задължителната практика на върховните съдилища, не е извършил дисциплинарно нарушение.  

5. В нормативната уредба не е предвидено наказание за магистрат, който отказва да признае постановеното с влязло в сила съдебно решение.  

6. В нито един нормативен акт, не са посочени длъжностните задължения на съдиите и прокурорите. Поради това, те не могат, да бъдат разследвани за корупция, защото дефиницията за корупция е нарушаването на длъжностно задължение с цел облагодетелстване.

Горните обстоятелства нарушават поетите от Р.България ангажименти в чл.2 на Наказателна конвенция против корупцията и правото на гражданите да бъдат избирани в ръководството на общините и държавата.  

Молим, да се произнесете с решение с което да принудите властите на Р.България, да вземат мерки, осигуряващи честно преброяване на подадените в изборите гласове, като запишат в Изборния кодекс, че нарушението на начина на преброяването, разписан в него води до касиране на изборите.    

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Boiko Nikiforov да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook