Най-популярните петиции през последните 30 дни

За всички времена | 24 часа | 7 дни | 30 дни | Миналия месец | 12 месеца | Тази година (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Не на дистанционното обучение!

Петицията се създава с цел да се сложи край на дистанционното обучение в България.Чрез петицията изразяваме несъгласието си да включваме децата си в подобна форма на обучение.Не желаем децата ни да участват в този експеримент и да се правят опити за да се види доколко е "успешен".От дистанционното обучение знания децата ни не получиха и имат пропуски по учебните предмети, които не могат да бъдат наваксани.Ние родителите подписващи се в петицията заявяваме,че няма да включваме децата си в дистанц

Създадено: 2020-08-17

Времеви период Всички държави България
За всички времена 414 404
30 дни 170 164

Петиция против наторяването на земеделските земи,попадащи в землищата на населените места,на територията на Столична Община,през летния сезон с преработен отпадък от ПСОВ Кубратово и оборски тор.

Уважаеми съграждани, От няколко години през топлите месеци на годината в местата в които живеем се носи миризма на фекалии и оборски тор.Оказва се че много от земеделските производители от района използват преработените утайки от отпадните води на София,продукт от дейността на ПСОВ Кубратово,както и оборски тор.Поради специфичните географски особености на Софийската котловина и високите температури през пролетно-есенния период от годината,това води до отделяне на непоносими миризми които всеки о

Създадено: 2020-09-11

Времеви период Всички държави България
За всички времена 162 161
30 дни 162 161

Подписка на собствениците на имоти в община Болярово и в община Елхово срещу добив на злато в общината

Молим, освен имената си, да посочите и имота, на който сте собственик  "Изразяваме искането си,  Общинският съвет  на Болярово, Общински съвет Елхово и Областният управител на област Ямбол да не одобряват устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово и Община Елхово".  Уважаеми дами и господа, през месец юли 2020 г. чрез медиите ние, жителите, на община Болярово научихме, че с Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на М

Създадено: 2020-08-30

Времеви период Всички държави България
За всички времена 132 120
30 дни 132 120

ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ И НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ИВАН ГЕШЕВ

Подписка Национална гражданска инициатива с предмет: ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ И НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ИВАН ГЕШЕВ   Ние, долуподписаните граждани на Република България категорично заявяваме исканията си за разбиване на едноличния модел на управление на България, възстановяване на демокрацията и отстраняване на мутрите от властта. Затова настояваме за: - ОСТАВКА на правителството на Бойко Борисов и предсрочни парламентарни избори; - ОСТАВКА на главния прокурор на Република Българи

Създадено: 2020-07-28

Времеви период Всички държави България
За всички времена 193 166
30 дни 132 115

Национална инициатива за повишаване на заплащането на майчинството през втората година

През втората година на майчинството в България обезщетението за отглеждане на дете е в размер на 380 лв. на месец (за майките, които са се осигурявали за болнични и майчинство). При обсъждането на Бюджет 2020 имаше предложение за повишаването му, но то беше отхвърлено от Министерството на Финансите и сумата бе замразена. Същевременно минималният осигурителен праг от 1 януари 2020 г. ще бъде 610 лв.  Ние, майките на България и българските семейства, настояваме заплащането на майчинството през вто

Създадено: 2019-12-12

Времеви период Всички държави България
За всички времена 10058 9918
30 дни 131 128

Колективна жалба до омбудсмана на Република България доц. д-р Диана Ковачева

Колективна жалба до омбудсмана на Република България доц. д-р Диана Ковачева във връзка с незачитането на потребителските права и възпрепятстване спазването на противоепидемиологичните мерки по време на пандемия  на жителите на столичния квартал Дървеница. Дейностите извършвани от Топлофикация ЕАД са несъгласувани с нас и се извършват въпреки изричното ни противопоставяне на изложените от дружеството планове за реконструкция и сроковете свързани с тях. Желаем незабавно възстановяване на топлопод

Създадено: 2020-08-25

Времеви период Всички държави България
За всички времена 129 129
30 дни 129 129

Петиция против дистанционното обучение в Юридически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

    Уважаема госпожо Декан, уважаемо Ръководство на Юридическия факултет,     Настоящата петиция е инициирана от студентите първокурсници от специалност Право, редовно обучение през уч. 2020/2021г.и има за цел да изрази несъгласието с решението, взето на Факултетен съвет на 08.09.2020г., а именно: преминаване изцяло към онлайн обучение за първия семестър на настоящата учебна година.     Тъй като смятаме , че би следвало нашето мнение като лица, ползващи предоставяната от Вас образователна услуга

Създадено: 2020-09-11

Времеви период Всички държави България
За всички времена 122 122
30 дни 122 122

ПРОТИВ ХИБРИДНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Петицията има за цел да изрази несъгласието на всички студенти, които са ПРОТИВ хибридната форма на обучение. Следният текст изразява нашите искания и предложения към ръководството на Икономически университет Варна. Относно обявените решения от страна на ръководството на Икономически университет град Варна във връзка с епидемичната обстановка в страната, съобразени с РД-01-487 от 31.08.2020г. и по- конкретно със следния текст, отнасящ се към висшите учебни заведения: 2. Присъственото реализиран

Създадено: 2020-09-07

Времеви период Всички държави България
За всички времена 113 113
30 дни 113 113

До партия CDU и г-жа Ангела Меркел, бундесканцлер на Германия, с искане за снемане на доверието от българското правителство, министър-председателя и главния прокурор.

                                                                                      Sofia, den 31. August 2020    Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte CDU, mit diesem Schreiben möchten wir, die bulgarischen Studierenden in Deutschland, uns mit der Bitte an Sie wenden, Ihre Aufmerksamkeit auf die bereits seit Wochen andauernden Demonstrationen in Bulgarien zu richten. Zehntausende bulgarische Bürgerinnen und Bürger sind seit dem 8. Juli in mehreren Städten Bulgariens sowie im Ausland

Създадено: 2020-08-24

Времеви период Всички държави Германия
За всички времена 113 82
30 дни 113 82

Петиция против бездействието на Европа спрямо мафията и корупцията в България - Европа трябва най-сетне да започне да чува, да вижда и да (противо)действа!

До Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвета на Европейският съюз, Европейска служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура, Представителство на ЕК във Виена. Уважаеми дами и господа,с настоящето писмо се обръщаме към Вас с молба да обърнете внимание наслучващото се в България относно предаването на българската съдебна системаи други ключови институции в ръцете на олигархична мафия.През последните няколко месеца лидерът на партия Да България ХристоИванов, репортерите от Биво

Създадено: 2020-08-16

Времеви период Всички държави България
За всички времена 683 413
30 дни 111 68Facebook