Най-популярните петиции през тази година

За всички времена | 24 часа | 7 дни | 30 дни | Миналия месец | 12 месеца | Тази година (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

ПРОТИВ присъединяване на Стрелбище и Гоце Делчев в зелената зона!

Моля,всеки който е против присъединяването на ж.к. Стрелбище и ж.к. Гоце Делчев към Зелена Зона за паркиране да подпише! ВАЖНО!!! - подписа се потвърждава по имейл. 

Създадено: 2021-04-29 Статистика

КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА От потребителите на ТЕЦ – Габрово

На вниманието на: Министерство на енергетиката, гр.София, 1000, ул. "Триадица" 8 и До: Омбудсман на Република България, г-жа Диана Ковачева,  гр. София 1202, ул. Георг Вашингтон № 22   КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА От потребителите на ТЕЦ – Габрово Уважаеми Министерство на енергетиката, Уважаема г-жо Ковачева, Омбудсман на Република България, Отправяме тази жалба към вас с молба да се извърши проверка на дейността на ТЕЦ-Габрово, със седалище ул. "Индустриална" 6, Габрово 5300, тъй като от началото на текущи

Създадено: 2022-01-25 Статистика

Подписка срещу закриването на Районно управление Стражица и преструктурирането му в участък и закриването на участък в село Камен

  Община Стражица Общински съвет - Стражица Гражданите на община Стражица СЕ ОБЯВЯВАТ ПРОТИВ:  Закриването на Районно управление - Стражица и престуктурирането му в участък, както и закриването на Участък - с. Камен  със следните аргументи: -  През последните 7 години Районното управление в град Стражица заема 1-во място по разкриваемост в ОДМВР Велико Търново.   - Показатели като разкриваемост, брой ЗМ (заявителски материали), криминален контингент по линия „Измами”, детска престъпност, пътно-т

Създадено: 2022-06-14 Статистика

ПЕТИЦИЯ За нормални и безопасни пешеходни пътеки в гр. Габрово

На вниманието на: г-жа Таня Христова, Кмет на Община Габрово ПЕТИЦИЯ За нормални и безопасни пешеходни пътеки в гр. Габрово Искане на граждани, гражданска инциатива FB група Граждански Контрол и Сдружение за социална справедливост. Във връзка със зачестилите случаи на блъснати и ударени пешеходци на пешеходни пътеки в града, се обръщаме към Община Габрово с искане за: -          Осигуряване на НОРМАЛНИ И БЕЗОПАСНИ пешеходни пътеки в града! -          Поставяне и поддържане на добре видима маркир

Създадено: 2022-01-13 Статистика

ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ

Ситуацията, която породи да създам петиция за създаване на бърз механизъм, чрез който собственик на частна собственост своевременно да влезе във владение, е следната. Закупих имот и месеци не мога да вляза във владение на моята частна собственост, поради това че лицата, които са настанени, не желаят да го напуснат. Давам и пояснение с какво трябва да се сблъсква всеки един собственик на частна собственост ако някой влезе в неговата собственост и не желае да я напусне.   Тоест, всеки един собстве

Създадено: 2022-04-23 Статистика

Да подкрепим преподавателите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ настояващи за отнемане титлата „доктор хонорис кауза“ присъдена на Владимир Путин

Призоваваме членовете на Академичния съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ да отнемат званието „Почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa)” на Владимир Владимирович Путин. Званието е присъдено с решение от 26 януари 2009 г. „за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на 21 век“, според мотивираното предложение за награждаване, направено от ректора на ВТУ по това

Създадено: 2022-03-03 Статистика

Петиция за поставяне на ограничители на скоростта в квартал Оборище в София, в близост до паркове и градини

Петиция за изграждане на повдигнати пешеходни пътеки или изпъкнали изкуствени напречни неравности с кръгъл профил или с трапецовидно напречно сечение на бул. „Янко Сакъзов“, на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Проф. Асен Златаров“, „Васил Априлов“ и „Сан Стефано“; на бул. „Княз Александър Дондуков“ на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Панайот Волов“; на ул. „Шипка“ на местата на пешеходните пътеки на улиците: „Васил Априлов“, „Сан Стефано“ и „Кракра“; на ул. „Оборище“ на места

Създадено: 2022-05-04 Статистика

В подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

С тази петиция настояваме и изразяваме подкрепата си за запазване на обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС) по избор.

Създадено: 2022-04-08 Статистика

Против преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на УПИ II, III, X,XI и Алея Част 1 от кв. 1981 по плана на град Велинград.

Кметът на Велинград съвместно с главния архитект внасят по искане на собственика на хотел Рич искане за промяна в устройствения план като премине от публична общинска в частна общинска собственост посочените УПИ, съответстващи на участъците между Боров парк и река Луковоца - ул. Евлоги Георгиев. Предвижда се изграждането на паркинг за ползване от гостите на хотел Рич.    Нека всеки, който не е съгласен публична собственост да бъде ползвана за частни интереси подпише настоящата петиция, която ще

Създадено: 2022-04-22 Статистика

Срещу затваряне на филиал на ДГ 7 Пушкин на улица Княз Дондуков N31

Искания: - Независимо обследване на сградата; Сформиране на работна група с покана между община Варна, Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестирането; - Искаме писмено потвърждение, че сградата ще продължи да се ползва като детска градина винаги (през октомври 2023 изтича договорът между ДГ „А.С. Пушкин“ и Община Варна за стопанисване на Филиал); - Ако се налага извършването на ремонт, искаме ремонтът да се завършен  в рамките на не повече от

Създадено: 2022-06-07 Статистика