Най-популярните петиции през 2015 - България

За всички времена | 24 часа | 7 дни | 30 дни | Миналия месец | 12 месеца | Тази година (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Промяна на Конституцията на България

Ето един примерен вариант за промени промяна в чл.63 - Народното събрание да се състои от 120 народни представители- промяна в чл.69 - народните представители да носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.- промяна в чл.70(1) - Народните представители да могат да бъдат задържани и срещу тях да може да бъде възбуждано наказателно преследване- промяна в чл.71 - Народните представители да получават възнаграждение не по-голямо от 4 пъти минима

Създадено: 2015-11-02

Времеви период Всички държави България
За всички времена 163 125
2015 161 123

ВСИЧКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ - ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ!

1. Настояваме държавата да гарантира безплатен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и от социалния им статус. Защо? В България, всяка година приблизително 12,000 деца отпадат от училище преди 9 клас. Потенциалът на тези деца за пълноценно участие в икономиката е силно намален. Икономиката на България има нужда от образовани граждани, за да постигне значими темпове на растеж. Инвестициите в ранното детско развитие са с най-голяма възвр

Създадено: 2015-07-03

Времеви период Всички държави България
За всички времена 197 196
2015 160 159

Против замърсяването на околната среда на гр.Перущица

Нека всички перущянци  дадат своя глас против играждането на инсталация за преработка и утилизация на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на град Перущица! За да бъде въздухът ни чист, а ние и децата ни - здрави!

Създадено: 2015-04-01

Времеви период Всички държави България
За всички времена 159 148
2015 158 147

Оставка на Светлозар Дамянов и пълен одит на ВиК Шумен

Всички правителства от 80-те години на 20 в. насам, редица държавни институции, кметове и общински съветници са длъжници на шуменските граждани. Оттогава гр. Шумен има проблем с питейната вода, а шуменци са заложници на ВиК - Шумен и политко-икономическата мафия, която стои зад дружеството.За всички тези години местна власт и държава не направиха нищо за подобряване качеството на питейната вода. За сметка на това цената на доставяната вода стана една от най-високите в страната.За всички е ясно,

Създадено: 2015-03-18

Времеви период Всички държави България
За всички времена 160 150
2015 158 149

До кмета на град Петрич

Уважаеми дами и господа Ние, долуподписаните  граждани на Република България, младежите на град Петрич, скейтърското спортно общество на града, призоваваме община Петрич да ни предостави възможността да осъществим мечтата си  да спортуваме целогодишно в публичен закрит скейт парк на територията на град Петрич.Ползите от осъществяването на такъв проект са значителни, защото практикуването на този спорт дава възможност на широк кръг от практикуващи го – не е нужна специална, дълготрайна и себеотри

Създадено: 2015-12-07

Времеви период Всички държави България
За всички времена 165 159
2015 155 149

ЛУСТРАЦИЯ НА ДС АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ

До: Народно Събрание, Президент на Република България Министър Председател, Главен Прокурор Ние, настояваме, за лустрация от ръководни позиции в държавната администрация и всички организации с обществено и държавно участие, на всички активни до 1990 година (включително), служители и сътрудници на Държавна Сигурност! Единствената възможност за равни шансове и справедливост на сегашните и бъдни поколения, е да отхвърлим огромното, често незаконно и почти винаги дискриминационно влияние на ДС кръго

Създадено: 2011-05-22

Времеви период Всички държави България
За всички времена 2171 1931
2015 152 136

Против забраната на услуги тип ЮБЕР

  До Председателя на 43 НС До Председателя на комисията по Транспорт, информационни технологии и съобщения   Настояваме за разрешаване и законово уреждане на услуги за придвижване на кратки разстояния станали популярни като „споделено пътуване“. Необходимо е либерализиране на пазара за индивидуални превози на кратки разстояния, популярно познат като таксиметрови услуги. На пазара на таксиметрови услуги у нас липсва реална конкуренция както относно качеството на услугата, така и по отношение на ц

Създадено: 2015-10-05

Времеви период Всички държави България
За всички времена 152 150
2015 151 149

Точна дата за изплащане на детските надбавки!

До Президента на Република България До Министър-председателя на Република България До Председателя на Народното събрание на Република България До всички политици и партии в Република България До Омбудсмана на Република България До всички медии в България До цялата Българска общественост   Граждани на република България,нека подпишем петиция с искане - точна дата за превод на детските надбавки!Така всички градове и села ще получават детските надбавки на една и съща дата и  ще отпадне срока за изп

Създадено: 2015-07-17

Времеви период Всички държави България
За всички времена 840 823
2015 151 151

Декларация на Националния съюз на юрисконсултите

                                                                                                                                  ДО                                             Г-ЖА  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА -                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-тото                                             НАРОДНО СЪБРАНИЕ                                               ДО                                             Г-Н  ДАНАИЛ КИРИЛОВ,                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

Създадено: 2015-02-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 148 148
2015 147 147

Против наказанието на Георги Манолев

До Г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието на РБ      Г-н Константин Пенчев - Омбудсман на РБ      Г-н Бойко Борисов - Премиер на РБ      Г-н Росен Плевнелиев - Президент на РБ     На 24.03.2015 г започва съдебен процес срещу Г-н Георги Манолев,който за да предпази имуществото си е произвел изтрел по лице което не-еднократно е било осъждано дори и за опит за убииство на жена която по късно е починала!  Ние Българите исказваме нашата подкрепа към лицето Георги Манолев и настояваме този АКТ с

Създадено: 2015-02-27

Времеви период Всички държави България
За всички времена 147 118
2015 146 117