Най-популярните петиции през 2015 - България

За всички времена | 24 часа | 7 дни | 30 дни | Миналия месец | 12 месеца | Тази година (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Промяна на Конституцията на България

Ето един примерен вариант за промени промяна в чл.63 - Народното събрание да се състои от 120 народни представители- промяна в чл.69 - народните представители да носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.- промяна в чл.70(1) - Народните представители да могат да бъдат задържани и срещу тях да може да бъде възбуждано наказателно преследване- промяна в чл.71 - Народните представители да получават възнаграждение не по-голямо от 4 пъти минима

Създадено: 2015-11-02 Статистика

ВСИЧКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ - ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ!

1. Настояваме държавата да гарантира безплатен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и от социалния им статус. Защо? В България, всяка година приблизително 12,000 деца отпадат от училище преди 9 клас. Потенциалът на тези деца за пълноценно участие в икономиката е силно намален. Икономиката на България има нужда от образовани граждани, за да постигне значими темпове на растеж. Инвестициите в ранното детско развитие са с най-голяма възвр

Създадено: 2015-07-03 Статистика

Против замърсяването на околната среда на гр.Перущица

Нека всички перущянци  дадат своя глас против играждането на инсталация за преработка и утилизация на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на град Перущица! За да бъде въздухът ни чист, а ние и децата ни - здрави!

Създадено: 2015-04-01 Статистика

Оставка на Светлозар Дамянов и пълен одит на ВиК Шумен

Всички правителства от 80-те години на 20 в. насам, редица държавни институции, кметове и общински съветници са длъжници на шуменските граждани. Оттогава гр. Шумен има проблем с питейната вода, а шуменци са заложници на ВиК - Шумен и политко-икономическата мафия, която стои зад дружеството.За всички тези години местна власт и държава не направиха нищо за подобряване качеството на питейната вода. За сметка на това цената на доставяната вода стана една от най-високите в страната.За всички е ясно,

Създадено: 2015-03-18 Статистика

До кмета на град Петрич

Уважаеми дами и господа Ние, долуподписаните  граждани на Република България, младежите на град Петрич, скейтърското спортно общество на града, призоваваме община Петрич да ни предостави възможността да осъществим мечтата си  да спортуваме целогодишно в публичен закрит скейт парк на територията на град Петрич.Ползите от осъществяването на такъв проект са значителни, защото практикуването на този спорт дава възможност на широк кръг от практикуващи го – не е нужна специална, дълготрайна и себеотри

Създадено: 2015-12-07 Статистика

ЛУСТРАЦИЯ НА ДС АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ

До: Народно Събрание, Президент на Република България Министър Председател, Главен Прокурор Ние, настояваме, за лустрация от ръководни позиции в държавната администрация и всички организации с обществено и държавно участие, на всички активни до 1990 година (включително), служители и сътрудници на Държавна Сигурност! Единствената възможност за равни шансове и справедливост на сегашните и бъдни поколения, е да отхвърлим огромното, често незаконно и почти винаги дискриминационно влияние на ДС кръго

Създадено: 2011-05-22 Статистика

Против забраната на услуги тип ЮБЕР

  До Председателя на 43 НС До Председателя на комисията по Транспорт, информационни технологии и съобщения   Настояваме за разрешаване и законово уреждане на услуги за придвижване на кратки разстояния станали популярни като „споделено пътуване“. Необходимо е либерализиране на пазара за индивидуални превози на кратки разстояния, популярно познат като таксиметрови услуги. На пазара на таксиметрови услуги у нас липсва реална конкуренция както относно качеството на услугата, така и по отношение на ц

Създадено: 2015-10-05 Статистика

Точна дата за изплащане на детските надбавки!

До Президента на Република България До Министър-председателя на Република България До Председателя на Народното събрание на Република България До всички политици и партии в Република България До Омбудсмана на Република България До всички медии в България До цялата Българска общественост   Граждани на република България,нека подпишем петиция с искане - точна дата за превод на детските надбавки!Така всички градове и села ще получават детските надбавки на една и съща дата и  ще отпадне срока за изп

Създадено: 2015-07-17 Статистика

Декларация на Националния съюз на юрисконсултите

                                                                                                                                  ДО                                             Г-ЖА  ЦЕЦКА ЦАЧЕВА -                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-тото                                             НАРОДНО СЪБРАНИЕ                                               ДО                                             Г-Н  ДАНАИЛ КИРИЛОВ,                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

Създадено: 2015-02-09 Статистика

Против наказанието на Георги Манолев

До Г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието на РБ      Г-н Константин Пенчев - Омбудсман на РБ      Г-н Бойко Борисов - Премиер на РБ      Г-н Росен Плевнелиев - Президент на РБ     На 24.03.2015 г започва съдебен процес срещу Г-н Георги Манолев,който за да предпази имуществото си е произвел изтрел по лице което не-еднократно е било осъждано дори и за опит за убииство на жена която по късно е починала!  Ние Българите исказваме нашата подкрепа към лицето Георги Манолев и настояваме този АКТ с

Създадено: 2015-02-27 Статистика