Най-нови петиции

За премахване на бариерата пред община Русе!

Съграждани, Русенци, не е ли време тази бариера да падне и тогава да видим нашите общинари как ще си паркират пред общината. Къде по нормалните държави има такива бариери, преграждащи цели улици?! Нека ги накараме да се почустват като нас, хилядите борещи се да си паркират нормално пред домовете си в центъра. От години град Русе има нужда от истинска синя и зелена зона, както е по другите големи градове, към които се числи и Русе. В Русе се направиха пет платени улици и около тях не може да се п

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 7 7

Петиция относно присъствено обучение на студентите по дентална медицина

Ние, долуподписните студенти по дентална медицина, настояваме обучението ни да продължи в присъствена форма, поради невъзможността за пълноценно усвояване на учебния материал и компрометиране уменията ни като бъдещи лекари, при евентуално преминаване отново в дистанционна форма на обучение.

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 157 154

ДА СПРЕМ ВОЙНАТА В ДОНБАС

 В братоубийствената война в ДОНБАС има засегнати и много българи ,подпийсвайки тази петиция вие се обевявате категорично против тази братоубийствена война

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 5 5

Не на строителството в Южният парк

Почти 1/5 от Южния парк е частна собственост. Нека го запазим от застрояване!Нека кажем НЕ на строителството в парковете на София!В продължение на 15 години нямаше право да се строи в зелените площи - до преди седмица, когато Конституционния съд отмени мораториума за строителство в паркове!Общината има няколко възможни варианта и за които НИЕ гражданиете трябва да настояваме!- Промени в общия устройствен план (ОУП)- Промени в подробните устройствени планове (ПУП)- Да изкупи собствеността на част

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 47 45

Да спасим училището на с. Свежен (старо име Аджар) от продажба и от превръщането му в туристически обект - "място за настаняване"

  Уважаеми дами и господа, С Решение № 286, взето с протокол № 23 от заседание на Общинския съвет на Община Брезово, Област Пловдив, състояло се на 25.02.2021 г., което на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 134, ал. 9 от ЗУТ и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет на Община Брезово е приел представеното от кмета на Община Брезово проекто-предложение относно промяна предназначението на УПИ XII-училище, в кв. 14р от действащия план на с. Свежен

Създадено: 2021-03-10

Времеви период Всички държави България
За всички времена 474 430

Образованието трябва да е национален приоритет!

До: Всички политически формации; всички български медии. С наближаването на парламентарните избори имаме нова възможност да призовем политическите формации и медиите да обърнат внимание на образованието, и най-вече на съществените му проблеми и дисфункционалности. В отминалата предизборна кампания не беше отделено нужното внимание на това какви идеи имат партиите за подобряване на образованието в България и за решаването на системните проблеми в него. Като един от главните симптоми на дълбоките

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 192 184

ПЕТИЦИЯ за ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ

Председател на комисията по петиции Европейски парламент B-1047 БРЮКСЕЛ     ПЕТИЦИЯ за ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, РЕД И СПРАВЕДЛИВОСТ От Николай Статков Гражданско сдружение „За ЧОВЕКА”- Враца           НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ”-клон Враца С адрес за кореспонденция:        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,   Настоящата петиция подавам от мое име и от името на заинтересовани граждани на Република България и Европейския съюз. Петицията ми има за

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 24 18

ШАХМАТЕН ДОМ за великотърновските деца! Искаме РАВЕНСТВО!

*ШК "Асеневци" получи поредния отказ от Община Велико Търново за предоставяне на помещение, част от Общинска собственост, с каквото разполагат останалите спортни клубове с успехи в Общината. * Когато сме видимо ощетени и излъгани от най-високопоставените лица в Общината, ни остава единствено да се обърнем към ВСИЧКИ ВАС?! Всичко, което искаме, е да имаме равни условия за работа, спрямо другите спортни клубове и в частност шахматните такива. Искаме справедливо отношение към ВАШИТЕ - НАШИ ДЕЦА

Създадено: 2021-03-09

Времеви период Всички държави България
За всички времена 183 176

Относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност от 02.03.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АХЛАДОВА,   Във връзка с предложения текст в Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2019 година, а именно, че "изпитът за придобиване на юридическа правоспособност, определен по чл. 23, ал. 1 за месец октомври, се провежда през месец ноември, като заявлението и приложенията към него се подават до края на месец септември", имам следния коментар. Като основен мотив за предлаганото гореописано изменение и допълне

Създадено: 2021-03-08

Времеви период Всички държави България
За всички времена 78 77

Да възродим Читалището в Белене

С тази петиция ние искаме извършване на финансов одит от независим надзорен орган на Читалище "Христо Ботев -1892" гр.Белене за последните 10 години.

Създадено: 2021-03-08

Времеви период Всички държави България
За всички времена 58 55