ИНИЦИАТИВА ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧЕНИТЕ ОТ ИНСТИТУТИТЕ НА БАН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ COVID 19

Във връзка с усложняване на обстановката вследствие на пандемията от COVID 19 и мерките за ограничаването ѝ:

Ние считаме, че на настоящия етап предприетите от Правителството и от БАН мерки, свързани с ограничаване на заплахата, са недостатъчни в частта, свързана със създаването на лекарство против COVID 19.

Ние считаме, че е необходима доброволческа мобилизация на научния състав на БАН с цел провеждане на експерименти и установяване на надеждно лекарство срещу вируса.

Ние считаме, че гражданите могат да се включат с дарения целево единствено и само за закупуване на защитни костюми и оборудване за нуждите на проучванията на новосформираните изследователски екипи и лаборатории на БАН върху установяване на лекарственото средство срещу вируса.

Ние считаме, че гражданите могат да се включат като доброволци за предоставяне на материал за кръвни тестове и създаване на клетъчни култури.

В момента само в БАН  работят към 8 хиляди учени. Работата на голяма част от тях е с биологическа насоченост и могат да бъдат от помощ като участници в колективи, свързани с тестването на различни ваксини. Тези колективи могат да бъдат ръководени от специалисти вирусолози, имунолози, биохимици и микробиолози, които да поставят задачите, а учените с по-общ поглед върху проблематиката да бъдат част техническото изпълнение и да участват в брейнсторминга по решаването на проблема. Ползите от това предложение са следните:

1. Вместо българските учени да работят „дистанционно” от вкъщи за следващия неопределен период, могат да са полезни в директното решаване на този проблем веднага.

2. Учени с биологически специалности и др. могат да допринесат с нови идеи, тъй като често по-дистанцираният поглед към даден проблем води до оригинални предложения и решения.

3. Повечето институти на БАН разполагат с лаборатории, които могат да бъдат адаптирани за целите на това приоритетно проучване. Има и целеви средства от проекти, които биха могли да се пренасочат.

Най-общо три са основните подходи за борба с вирусите:

1. Да ги накараш с подходящо вещество да не разпознаят човешката клетка като подходящ гостоприемник

2. Веднъж влезли в клетката да ги накараш с подходящо вещество да не се размножават

3. Ваксина - с подходящо вещество да предизвикаш имунитет - който да ти активира антителата срещу COVID 19.

Последното е най-трудно, защото вирусът мутира и трябват много и продължителни тестове, но... Могат доброволческите екипи от учени да работят върху първите два варианта:

1. Да се тестват вече успешни инхибитори на други подобни вируси (този вирус не  е първият от семейството на коронавирусите!)

2. Да се тестват нови активни вещества.

За всичко това е необходимо: хора, средства и среда за тестване. Предлагаме:

1. Хората - ние учените-доброволци от БАН с биологическо образование под ръководството на специалист имунолог, вирусолог и др.

2. Пари - да се пренасочат от целеви средства отделени за проекти, чиято проблематика за момента е с по-нисък приоритет в сравенение със заплахата от COVID 19; Финансова подкрепа от представители на бизнеса и частни лица.

3. Лабораторна среда - във всеки институт да се обособят поне две лаборатории с нива на биологична безопасност 4 (съгласно Council Directive 90/679/EEC of 26 November 1990) за работата на доброволческите екипи, които ще работят в тях непрекъснато на смени, до постигане на трайни резултати свързани с лечението и подтискането на вирусния щам COVID 19.

4. Материал за изследванията: клетъчни култури, предоставени от граждани-доброволци.

С вписването на Вашите имена в тази петиция, Вие:

1. Заявявате, че подкрепяте инициативата за доброволческа мобилизация на научния състав на БАН с цел провеждане на експерименти и установяване на надеждно лекарство срещу вируса.

2. Готов сте да бъдете включен като учен в доброволчески екип ръководен от специалист в областта на борбата с вирусите и да изпълнявате инструкциите му по време на работата свързана с установяване на ваксина, инхибитор или супресор на вируса.

3. Готов сте да участвате в обсъждания и да предлагате идеи за подобряване на работния процес свързан с целите на настоящата инициатива.

4. Готов сте като гражданин да дарите средства или да участвате като доброволец в предоставяне на материал за изследване

5. Съгласен сте да работите безвъзмездно и да предоставите откритото от  вас или с Ваша помощ активно вещество безплатно за ползването му от хората.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Пламен Глогов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook