Отворено писмо на учители и родители във връзка със законността на предлаганите мерки от МЗ и МОН за учебната 2021/22 година

Свържете се с автора на петицията

Нечувано потъпкване на волята на народа

2021-10-24 13:40:40

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Пиша Ви от свое име и не ангажирам никого с тази позиция.

Днес, вероятно сте разбрали, едни хора, които никой никога не е избирал официално да ни управляват, се събраха и решиха следното:

Денков: Връщаме учениците, като ще им наложим в задължителен порядък тестове, нищо, че нямаме подкрепата на родителите. Министерство на финансите ще осигури пари. Първо малките, после всички. Може би. Мнението на учителите не ни интересува.
 
Кацаров: Не казват отвън да признаем антителата за зелен сертификат и не смеем да гъкнем самостоятелно и да решим преболедувалите да не бъдат дискриминирани. Ще питам "експертите" за това дали има заболявания, за които експерименталните течности са противопоказни, но иначе не знам за странични ефекти при каквито и да било заболявания.
 
Рашков: Ще мобилизираме армията и полицията да следи за глобяването и налагането на наказания.
 
Радев: Събрахме се да разкатаем фамилията на целия български народ, независимо твърдото му становище по всичките тези въпроси. Платиха ни, купиха ни и сега ще трябва да изпълняваме чуждата воля, щото вчера бях в Брюксел.
Конституция не съществува. Закони не съществуват. Съществуваме само ние - говорителите на групичка глобалисти с големи амбиции да владеят целия свят.
 
Денков допълнително побърза да се изяви медийно: 
 

Като майка и учител заявявам следното.

Моето дете не е собственост на държавата. То няма да бъде експеримент в нечии ръце. Няма да бъде ползвано като стока, за да си получи някой комисионната.

Изтеглям си детето дистанционно.

Ако има проблем, ще е частен ученик.

Ако има проблем, ще му осигуря домашно обучение, като пътьом прекратя трудовия си договор, защото няма как да преподавам пълноценно 18 предмета на детето ми и да преподавам по 18-20 часа и на други деца. 

Образователната система като стратегически отрасъл повече няма да е същата, ако позволим да отнемат на децата ни правото им на безусловно образование.

Ние учителите сме готови да напуснем, което обезкръвява системата точно от онези, които биха могли да предадат на следващите поколения борбеност, мъдрост, разбиране за глобалните процеси, които движат нашия свят. 

Ще останат конформистите и приспособимите, които просто чакат да се пенсионират.

Ако не защитим сега и веднага безусловното си право на труд и обучение, на социална справедливост, на изискване властите да спазват Конституцията и законите, то само след месец ще се окажем без лекари, учители, всякакъв персонал. Ще обречем собствената ни държава на икономически колапс, а онези, които се съпротивляват - на бедност, безработица и изпадане от пазара на труда, в името на това да опазим физиката и психиката на нашите деца.

От самото начало бе ясно, че целта са именно децата.

Учителите направихме, каквото можахме.

Сега е ред на нас родителите.

Бойкот на тези решения, никакво отстъпление.

д-р Яна Шишкова


Яна Шишкова

Относно новото развитие и посегателствата върху нашето право на работа под условие

2021-10-22 09:24:59

Здравейте, колеги!

 

Здравейте, загрижени родители!

 Какво правим в ситуацията, в която сме, така, че да има някакъв ефект. Тъй като следва да действаме незабавно, много ясно, последователно и без никакви увъртания, още преди някой от висшестоящите да е помислил да разписва заповед за зелени сертификати за учители и държавни служители, то можем да направим следните три стъпки:
 1. Можем да се включим индивидуално или като съсловие във всички масови протести, защото независимо, че на Запад пренебрегват мнението на хората, броят винаги впечатлява. Ако наистина се ядосаме и защитаваме до край тази изключително важна кауза, смятам, че няма предел пред възможностите ни най-после да си върнем обратно Държавата. 2. Може да участва всеки един от нас с индивидуален иск, който ще му струва 10 лв. Методиката на подаване е описана тук. Изрично подчертавам, че не призоваваме за гласуване за конкретна партия, но в случая това, че е от партия е вторично, ако има ефект и спре посегателствата над нашите права и свободи: https://vazrazhdane.bg/novini/690-vazrajdane-s-priziv-kam-celiia-balgarski-narod 3. Може да подпишете Петицията в подкрепа на въпросния колективен иск тук: https://www.peticiq.com/green_certificates?uv=38893027Яна Шишкова

Относно дело срещу маските в училище

2021-10-03 20:29:40

Адвокат Нина Ламбова по повод делото срещу маските в училищата

На делото срещу маските в училищата бе даден ход на 01.10.2021 г. То стартира преди една година по повод заповедта на Министъра на образованието и науката за задължителното носене на маски (заповед РД 09--3310/18.11.2020 г.). Делото се гледа от XXIII триинстанционен състав на АССГ под N 11591/2020 г. Понастоящем се очаква решението на съда. В аудиофайла се съдържа информация за хода на делото, аргументите срещу заповедта и представените срещу нея доказателства за опасността от продължителното носене на маски.


Яна Шишкова

Поход за свобода!

2021-09-19 08:46:13

Родителските организации канят всички на мирен поход за Свобода, част от световния марш срещу надигащия се глобален тоталитаризъм.

Събитието е днес. 242215136_6919634671395258_4843681908166615848_n.jpg


Яна Шишкова

Отговор от МОН

2021-09-18 18:42:06

Уважаеми колеги и родители,

Получихме отговор от МОН, в който точка по точка се отговаря на нашите искания в 16 точки. Радваме се, че от Министерството демонстрират висока степен на чуваемост. Смятаме за полезно да осъществяваме диалог по най-различни теми и занапред и най-после да започнем да говорим като учители за ОБРАЗОВАНИЕ, а не за медицински мерки.

В същото време, за нас не става ясна причината да се настоява да останат маските за учениците от 5-ти до 12-ти клас, доколкото всички изследвания, с които сме запознати до момента, сочат категорична опасност за развиващи се организми до 18-годишна възраст, за сметка на ползи, които до този момент не са изследвани и доказани у нас.MON1.jpgMON2.jpgMON3.jpgMON4.jpgMON5.jpg


Яна Шишкова

Относно опасенията от децентрализация на училищата...

2021-09-14 09:05:02

Здравейте всички!

Обръщаме се към Вас по повод появилите се опасения от децентрализация на училищата и възможността по места недобросъвестни ръководства да налагат медицински мерки.

По този повод искаме да запознаем всички с чл. 263 от ЗПУО, който урежда правомощията на педагогическия съвет (ПС):

Чл. 263.

(1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Както виждате, ПС няма никакви правомощия да се изказва по медицински мерки, нито да препоръчва, нито да налага, нито да санкционира ученици.

Ако училищата получат децентрализация, те няма да могат да надвишават правомощията си по ЗПУО, като всички мерки, наложени в противоречие на закона, биха подлежали на съдебно преследване. РЗИ от друга страна не може да издава предписания, които противоречат на Конституцията и чл. 57, в който ясно се казва кои права са неотменими при извънредно положение.

Децентрализацията ще е ефективна само с общ консенсус от трите засегнати страни - учители, родители и ученици (при навършено пълнолетие). Тя е ефективна, когато подлежи на контрол от родителските общности. Ако бъдат налагани мерки, които противоречат на гореописаното, е редно да се обърнете към ръководствата и да им припомните какви са съответните им правомощия.


Яна Шишкова

Защита в БТВ

2021-09-13 19:48:48

Уважаеми колеги и родители,

Още веднъж и още по-подробно разясняваме какви са Вашите права по отношение на мерките. А също - какви са нашите ограничения като учители.

Нашият говорител д-р Яна Шишкова бе гост в студиото на Цветанка Ризова, в което разясни всички възможности:

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/uchitel-ne-sme-protiv-merkite-no-iskame-da-se-nalagat-ne-po-zoni-a-po-situacijata-v-uchilishtata.html?utm_source=Btvplus&utm_medium=RSS&utm_campaign=traffic_from_article&_ga=2.192014954.1947966601.1631549398-411514416.1630866112&_gl=1*1ua7e7w*_ga*NDExNTE0NDE2LjE2MzA4NjYxMTI.*_ga_1B9Y263MTC*MTYzMTU1NTA3Ny40LjAuMTYzMTU1NTA3Ny4w

За момента това ще е от нас като медийно отразяване на Отвореното писмо.

Постигнатото съвсем не е малко:

- Паднаха маските за децата до четвърти клас;

- Даде се децентрализация и локални решения, настоявайте да участвате в тях наред с ръководствата;

- Получихме уверения за максимално дълго присъствено обучение;

- Спряха всякакви разговори за задължителни за децата тестове.

Постигнатото съвсем не е малко, но ще бдим и ще продължим да търсим диалог с всички страни, в името на нашите деца и нормалните условия на труд. Ще се включим и в акциите, които предстоят като отражение на световното движение в отпор на тоталитарната по рода си принуда над народите да се откажат от своите права и свободи.

Бъдете здрави!

Честита нова учебна година!

Администраторите на четирите групи

 


Яна Шишкова

Медийно отразяване и възможности за реакция

2021-09-08 19:57:36

Скъпи колеги и родители,

Публикувам интервю от вчера в телевизия 7/8, в което успях да представя и защитя Отвореното писмо. В него разяснявам всичко, което се поиска, което се постигна, какво мислим за изказването на Янка Такева за задължителните тестове при децата, а също отговарям на въпроса какво да правим с факта, че не паднаха задължителните маски при деца от 5-ти клас нататък.

С най-голямо съжаление трябва да заявя, че ако в мой час дете не носи маска, аз, според наредбите на МОН, нямам право като учител да го изгоня навън. Максимум да извикам зам. директор да поговори с него и с родителите му. Но училището като цяло няма какво да направи, ако родителите или децата отказват да носят маски в час.

https://www.youtube.com/watch?v=Y8PrqjnUPx8

Поздрави,

Яна Шишкова


Яна Шишкова

Резултати от Отвореното писмо

2021-09-05 13:27:50

Скъпи колеги и родители,

Време е да обобщим постигнатото от писмото и последвалите след него действия.

1. Заедно с родителските движения и инициативни комитети постигнахме присъствено начало на учебната годината за ВСИЧКИ ученици и уверения от МЗ и МОН, че ще се осигури максимално дълъг присъствен учебен процес:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/uchebnata-godina-zapochva-prisastveno-uchilishta-shte-se-zatvarjat-posledni.html

2. Постигнахме най-после и за пръв път в реториката на МОН известна децентрализация и локални решения във връзка с мерките:

https://kmeta.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

3. Постигнахме да не се допускат маски при учениците до четвърти клас, при заявени намерения маски да носят и шестгодишните:

https://news.bg/bulgaria/nikolay-denkov-po-golemite-uchenitsi-tryabva-da-nosyat-maski.html

Очевидно е, че ИМА СМИСЪЛ от последователно, ясно и смело разясняване на правата и свободите на всички граждани на България, когато политиците забравят за кого и защо работят.

Очевидно е, че има полза от петиции и навременни действия, разговори и протести, особено когато са справедливи, законосъобразни и целят опазване на човешкото ни право на неприкосновеност на тялото и забрана за медицински експерименти без изрично съгласие.

Очевидно е, че не можем да се отпуснем, защото все още се прокрадва идеята за задължителното тестване на децата, а също така - недопустимо е да се ползват маски от деца от 5ти клас нагоре, доколкото човешкият организъм се развива до 18 и нагоре години и ограничаването на притока на кислород е по-опасно, отколкото шанса дете да се разболее от Ковид, особено при постоянните проверки още на входа на всяко училище.

Продължаваме напред и благодарим на всички за коментарите, подкрепата, обоснованите мнения и допълнения.

Делото е общо, борбата е за децата ни и за нормални условия на труд.

Бъдете живи и здрави!


Яна Шишкова

Опасен законопроект

2021-09-04 06:20:05

Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

С голяма тревога видяхме, че на 28.07.2021 г. е внесен законопроект, който цели да узакони в България медицинския фашизъм.

Обърнете се към своите депутати от всеки район. Изразете ясна позиция по този законопроект. Ако се добави това изречение, то от сега нататък никакви протестни писма или протести няма да помогнат.

Прочетете законопроекта тук:

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163704

 

По същество,

Определят със закон задължителен Национален план, който се предлага от здравния инспектор и министъра на МЗ. В този национален план всички мерки, които се предложат, носят задължителен характер. Независимо, че е в разрез с чл. 57 от Конституцията, докато действа, ще може да налага всякакви мерки, които се решат - маски, тестове, ваксини и др.

 


Яна ШишковаСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

 • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
 • Свържете се с приятелите си
  1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
  2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
  3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...