Петиция срещу ЧСИ Виолета Томова с рег. №724

                                                           ПЕТИЦИЯ
                                                             Срещу
ЧСИ Виолета Томова с рег. №724 с район на действие Видински районен съд е образувала изпълнителни дела срещу хора и фирми, по които има издадени изпълнителни листове в производства по дела по чл. 410/417 от ГПК, по които на набедените за длъжници граждани и дружества не им е дадена възможност да се явят в открито разпоредително заседание в съда преди да бъдат издадени заповеди за парично задължение срещу тях.  

Същите им е отнето правото за защита и справедлив процес по чл.411, ал.2 от ГПК, чл. 121 и 122 от КРБ, чл.6 от КЗПЧ  и чл. 47 от ХОПЕС.   Същия ЧСИ НЕ Е назначен от съда за изпълнител! Връчва неистински покани за доброволно изпълнение, не връчват актове на съда, които подлежат на обжалване, налага незаконни възбрани и запори и предава имущества на граждани и фирми.

Прилага по изпълнителните си дела неистински заповеди за изпълнение по чл.410/417 от ГПК, и издадени невалидни изпълнителни листове, не са влезли в сила разпорежданията за тяхното издаване, които самите подлежат на обжалване по чл. 407 от ГПК.

Поради тези и други множество закононарушения, както и съучастието на съдий от Районните съдилища към Видински окръжен съд изискваме и ще контролираме извършване на :
1. Пълна проверка на всички изпълнителни дела и предходните граждански дела от Районните съдилища за създаване и използване на неистински и нищожни съдебни актове, заповеди, изпълнителни листове, покани за доброволно изпълнение, разпореждания и постановления;
2. Отнемане правата за упражняване на дейността на ЧСИ и повдигане на обвинения в съда;
3. Отстраняване на съдийте от Районните съдилища  и съдебната система създавали привидно валидни граждански дела, отнели правото на защита на граждани и фирми;  Подвеждане на същите съдии под съдебна отговорност за документни и длъжностни престъпления и уронване на престижа на съдебната власт;
4. Преразглеждане на делата от Районните съдилища по чл. 410/417 от ГПК и връщане на незаконно отнетото и компенсиране на вредите.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Съюз Солидарност да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...