ВСИЧКИ СЕМЕЙСТВА ДА ПОЛУЧАВАТ СУБСИДИЯ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ

Обръщам се към вас защото съществува една несправедливост, която засяга много млади български семейства, чиито деца не са приети в държавни ясли и детски градини.Всички детски заведения, които са държавна и общинска собственост получават бюджетни средства за осъществяване на  дейността си както следва: за децата до 3 годишна възраст сумата е 1067 лева за издръжка на 1 дете в годишен аспект; от 3 до 4 години сумата е 1 644 лева. Държавните детски заведения, както знаете, не успяват да обхванат всички деца, чиито родители желаят те да посещават ясли и детски градини.  По данни на МОН към настоящия момент чакащите деца за прием в държавни и общински детски заведения – детски ясли и детски градини - са около 14 000 (четиринадесет хиляди деца). Това означава, че 14 000 семейства в работоспособна възраст са изправени пред трудности с отглеждането на децата си: трудности финансови, защото се налага наемането на детегледачки или заплащането на такса в частна детска ясла или градина, което натоварва семейния бюджет, трудности семейни, защото често се нарушава автономността на младото семейство ползващо помощта на баби и дядовци, които независимо от здравословното си състояние са принудени да помагат в отглеждането, трудности в професионалната сфера – балансът между семейния и професионалния живот на младите семейства е непостижим, защото живеят в несигурност относно бъдещето на децата си след като държавата ги е изоставила. Трудностите които срещат тези семейства с отглеждането на детето си, са често причина те да не планират следващо.

Тези 14 000 семейства са несправедливо ощетени, защото не са подпомогнати от държавните детски заведения в отглеждането на децата. Родителите на деца неприети в държавни детски заведения поради липсата на достатъчно места и избрали поради тази други причини частно детско заведение не получават никакви субсидии, каквито дефакто получават родителите на деца приети в държавни детски заведения под формата на ниска такса за целодневна грижа на децата. Дискриминацията и несправедливостта са очевидни. Тази несправедливост може да бъде поправена, ако се въведе съществуващият вече принцип „парите следват ученика“ в нашия случай детето и при яслите и детските градини. Частните детски заведения – ясли и градини от 1 до 5 годишна възраст – са 62 на брой за страната, а само в София са 54. В тях се възпитават около 2 000 деца. В тези детски заведения работи квалифициран персонал – медицински сестри, педагози, помощник-възпитатели, те създават работни места и са строго контролирани от държавни институции в работата си и приема на деца. Но ролята на държавата не трябва да се ограничава само до контрола, тя трябва да е и в грижата за всички български деца.

Ако се въведе принципа на равнопоставеност задължителен за всяка европейска социална и демографска политика, то задължително е да се осигури възможност на родителите да запишат децата си в детско заведение. Това може да стане когато неприетите в държавно детско заведение деца (от 1 до 5г.), които са постъпили в частно детско заведение  получат финансова помощ от държавата.

 

Предлагам това да се осъществи чрез промени в Закона за народната просвета, така че:

 

  1. 1. На децата от частните детски заведения да се признава една точка предимство при кандидатстване от частно в държавно заведение.
  2. 2. В текста  на чл. 2 да се включат и детските ясли, така че да се обхванат всички заведения: Чл. 2. Системата на Народната просвета включва детски ясли, градини, училища и обслужващи звена.
  3. 3. Промяна в чл.19 на същия закон, в който да се включи текст за издръжката на децата, които не са приети в държавни или общински детски ясли или градини и записани в частни детски ясли или градини, се поема от държавния или общински бюджет при същите условия като тези на държавните или общински детски ясли или градини.

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ПОДКРЕПАТА!!!

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ДАФИНКА КЪНЕВА да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook