Молба за преразглеждане на определението за „член на семейство на български гражданин“ за хора от трети страни

*For English scroll down*

Уважаеми д-р Кацаров,

Обръщаме се към Вас с молба да бъде преразгледано определението за „член на семейство на български гражданин“ във връзка със заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България.

По отношение на гражданите на трети страни (държави извън Европейския съюз, ЕИП и Швейцария, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) се прилага Законът за чужденците в Република България. Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга.

Много български граждани живеят в така наречените трети страни, особено в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на семейни начала и нямат сключен брак. Според сегашното определение тези семейства ще бъдат разделени при евентуално пътуване до България. Като държава в Европейския Съюз и в двадесет и първи век, смятаме че Българските закони трябва да признаят хора, живеещи на семейни начала с български граждани, като „членове на семейство на българския гражданин", независимо от коя страна идват. В такъв случай, всички членове на едно семейство ще могат да пътуват заедно, при условие че предоставят доказателство, че живят на заедно.

С уважение, 

Д-р Елена Димова и долуподписаните в тази петиция

 

According to current rules and regulations in relation to international travel to Bulgaria, citizens of countries outside of the European Eunion and the European Economic Area (e.g. the UK), who are in a relationship with a Bulgarian national but are not married, are not allowed to enter Bulgaria. This petition is calling for the Bulgarian government to change this and allow people who are in a relationship and live together, to travel to Bulgaria together as long as they can provide proof of their relationship. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам д-р Елена Димова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...