Жалба/ Подписка срещу некачествените услуги на Топлофикация Перник АД

Ж А Л Б А

срещу Топлофикация Перник АД за не осигуряване на необходимото топлоподаване за парно отопление

 За поредна година ние клиентите на Топлофикация Перник АД нямаме качествено парно отопление с дни, с което да се отопляваме. По този начин Топлофикация Перник АД, като доставчик на топлинна услуга, подвежда клиентите си за доставяне на топло енергия, като реално не ни я предоставя или е с изключително ниско качество, а ни задължава да плащаме. Това по силата на българското законодателство е измама с цел печалба. Основен пробрем също е, че топлоподаването е с ниско налягане (6 bar и по ниско) и при неработеща прекачваща станция е невъзможно да се постигне достатъчен топлообмен в абонатните станции. Особенно в по отдалечените и по високите точки на града. Така реално, ние потребителите не успяваме да отопляваме домовете, офисите, работните си помещения, а сме длъжници на Топлофикация Перник АД и допълнително харчим средства за алтернативен начин на отопление. От своя страна Топлофикация Перник АД очевидно не влага никакви средства в тази част от собствения си бизнес за подновяване на оборудването, изолация на водопреносни тръби, както и подръжка на абонатни станции, които по закон са нейна собственост и не желае да газифицира изцяло дружеството, за да обезпечи с отопление потребителите си. Също така не желае да компенсира финансово или по какъвто и да е друг начин своите клиенти при липса на каквото и да е отопление или намалено некачествено такова.

Искане:

1- Да се сезира Прокуратурата, проверяващият орган ДКЕВР и всички контролиращи я органи за ревизия на Топлофикация Перник АД, може ли дружеството да доставя качествена услугата за парно отопление, без да подвежда клиентите си с цел печалба.

2- Да бъдем компенсирани финансово за дните с некачествено или липсващо топлоподаване, чрез директно намаляване на прогнозните сметки. А хората с вече сключени договори в крайната изравнителна сметка.

3- Да бъдат поставени уреди на абонатните станции, които да измерват температурата на влизащата вода за отопление и да прекъсват топлоподаването към входа, ако топлината на водата е недостатъчна да загрее качествено системата.

4- Да бъде изцяло газифицирано дружеството, за да може да осигури качествено топлоподаване.

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Нели Зарева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...