Молба за провеждане на изпитна сесия за група 1819ра към бакaлавърската програма на В.А. "Георги Стойков Раковски", 2-ра година 4-ти семестър, онлайн.

   МОЛБА

До началник на катедра "Съвместни операции и планиране" - Полковник, доцент, доктор Стоян Георгиев Стойчев. Относно лятната изпитна сесия на бакалавърската програма на В.А. Георги Стойков Раковски, 2ра Година 4-ти семестър, като с нея ви призоваваме да довършим семестъра и сесията под онлайн форма на обучение. Тази молба е от името на цялата група, като е породена най - вече от досегашната ни форма на обучение и съставилата се пост-епидемиологична обстановка на територията на страната, която афектира всеки от нас индивидуално. 

1.Повечето учебен материал е преподаден в онлайн форма на обучение в изминалата близо година и половина. Както е известно на всички това беше една от главните мерки, които бяха предвидени спрямо повечето училищните заведения в страната. Това породи трудности в провеждането на учебния процес, които се изразяваха в неща като ограничено време и технически проблеми.

2.Повечето студенти от групата ни не са ваксинирани.

3.Голяма част от студентите живеят в провинцията, като има хора от Добрич, Русе, Видин, Ахтопол, Бургас ,Благоевград и други по отдалечени от София населени места. Друга част от ученици са поели ангажименти със работодатели или са в процес на търсене на работа, назначаване и обучение.

4.Студентите, които понастоящем не живеят в София не са наели квартири и общежития, тъй като занятията се провеждат онлайн близо година и половина и за да се осъществи наличието на места за настаняване на студентите с техни разноски, имайки в предвид краткото предизвестие ще са им нужни средства, за които повечето хора от групата казват че, ще им бъде трудно или невъзможно да  осигурят.  

Предварително благодарим за отделеното време!

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам 1819ра да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...