За уволнението на агресивната учителка набила дете от с. Драглище

ДО Директорът на  ОУ "Неофит Рилски" - Горно Драглище Дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето, Комисия за детето Разлог,  РУО Благоевград   Гражданска подписка за уволнеието на учителката упражнила агресия върху дете  

Ние, долуподписаните български граждани, заявяваме своето категорично несъгласие Райка Калоянова - учител в ОУ "Неофит Рилски" - Горно Драглище да продължи да упражнява учителската професия и да остане не наказана. Смятаме, че нейното поведение е силно опасно за възпитанието на децата, защото нарушава техните права. Педагог, който нарушава основните права на Закона за Закрила на детето и не съжалява никак за деянията си, даже ги омаловажава не е годен за педагогическата професия и е опасен даже.

Съгласно Чл. 3. Закрилата на детето се основава на следните принципи: 1. зачитане и уважение на личността на детето; 2. (2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.

Г-жа Калоянова освен, че ги нарушава подлагайки детето на жестоко и унизително отношение, накърняващи личността на детето с обидите : „Ти не си добре“ и налагаща я с шамари, поради счупената брава на стайната врата, то тя не съжалява за деянията си. Видно е в ефира на Нова ТВhttps://nova.bg/news/view/2020/11/16/305663/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8-%D1%87%D0%B5-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/?fbclid=IwAR2DsHuvkczPOycGg4GWAs45cxet1DbPc54eliWiMO1bjZ_9rsY-cTgtkhs, когато репортерът й зададе два пъти въпроса „Г-жо Калоянова, съжалявате ли за постъпката си?, то тя с гордост заявява „Знам какво съм направила и няма за какво да кажа дали съжалявам“. Смятаме нейното поведение за нагло и арогантно, защото дори не направи опит да се извини на родителя или за постъпката си, а се оправдава, че това деяние било преди месеци.

Уважаеми, престъплението е престъпление независимо кога е извършено. И ние, българските граждани и данъкоплатци искаме безопасна среда за обучение на децата ни, където те няма да бъдат унижавани, репресирани чрез методи на възпитание, включващи физическо и психическо насилие. Искаме най-строгите мерки срещу учителки като г-жа Калоянова, за да не се толерират и омаловажават такива престъпления срещу личността на децата. 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Sasha Aleksandrova да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...