Петиция против дистанционното обучение в Юридически факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”

    Уважаема госпожо Декан, уважаемо Ръководство на Юридическия факултет,

    Настоящата петиция е инициирана от студентите първокурсници от специалност Право, редовно обучение през уч. 2020/2021г.и има за цел да изрази несъгласието с решението, взето на Факултетен съвет на 08.09.2020г., а именно: преминаване изцяло към онлайн обучение за първия семестър на настоящата учебна година.

    Тъй като смятаме , че би следвало нашето мнение като лица, ползващи предоставяната от Вас образователна услуга, да бъде взето предвид, единодушно заявяваме следното: 

    Ние сме студенти, съзнателно избрали и кандидатствали за редовна форма на обучение и заплащащи семестриални такси за присъствени занятия. Затова настояваме да не бъдем лишавани от такива и да не бъдем приравнявани към дистанционно обучение!

Във връзка с взетето от Вас решение за онлайн обучение, моля и за Вашата позиция по следните въпроси:

1. По какво ще се различава редовното от задочното обучение в специалност Право през  зимния семестър на предстоящата учебна година, след като всички занятия и при двете форми на следване са онлайн?

2. По какъв начин Факултетът ще гарантира спазването на хорариума часове за всяка учебна дисциплина, определен в плана за редовна форма на обучение?

3. Занятията по спорт, предвидени в учебния план, как ще бъдат проведени?

4. Защо след като сме административно разделени на 6 групи, всяка от които до 25 души, сме лишени дори от правото на присъствени упражнения? Защо това се оказа невъзможно за студентите в Юридическия факултет?

Няма ли вариант група от 25 студенти, подписали декларации, че са запознати с риска от заразяване с COVID-19, при спазване  на необходими мерки за ограничаване на заразата- филтър на входа на залата, носене на маски и осигуряване на дистанция, все пак да имат възможност да се запознаят наживо с преподавателите си и да черпят знания от тях, без да бъдат възпрепятствани от лоша интернет връзка или спиране на тока например?

5. След като обучението е онлайн, как ще бъдат провеждани изпитите? 
Ако бъдат провеждани онлайн, регламентирано ли е как ще се действа при появил се технически проблем по време на изпита?

Въпросите около предстоящата учебна година, които ни вълнуват, не свършват дотук. 

Ние, студентите от Юридическия факултет на ПУ"Паисий Хилендарски" се обръщаме към Вас, госпожо Декан и уважаемо Ръководство, с молба за преразглеждане на взетото на 08.09.2020г решение, като се обединяваме около следното основно искане: 

Присъствено провеждане на упражненията! 

Настояваме за равна възможност за обучение със студентите от Педагогически факултет например, за които е установено правилото, че при курс от 30 и повече души лекциите ще бъдат провеждани онлайн, а семинарните и практическите занятия ще бъдат присъствени.


Считаме за излишно да разясняваме точно на Вас в качеството Ви на юристи, че това е наложително, особено за първокурсниците, на които предстоят първи срещи с основополагащите в правото дисциплини, но и не само за тях,  тъй като материята си има своите тънкости. 

Уважаема госпожо Декан и Уважаеми преподаватели, не забравяйте, че имате мисия- да не само да ни преподадете материала, но и да ни научите на основните умения, които следва да притежава един добър юрист- правилен начин на изразяване, жестикулиране, построяване на аргументирана теза, анализаторско мислене... Отнемайки ни правото на вербална комуникация и на непосредствен зрителен контакт с преподавателя и колегите, Вие ни отнемате и шанса да се сблъскаме със същината на тази професия.

Как се създава добър бъдещ адвокат, прокурор, съдия, следовател онлайн?

 


Студентите от първи курс, специалност Право на Юридически факултет към ПУ “Паисий Хилендарски”    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Студентите от първи курс, специалност Право на Юридически факултет към ПУ “Паисий Хилендарски” да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook